Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2015

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

 • Schronienie : 24 osoby w tym 10 kobiet i 14 dzieci.
 • Opuściło Ośrodek   18 osób w tym 7 kobiet + 11 dzieci,
 • Dwie rodziny wynajęły mieszkania. Jedna rodzina otrzymała lokal socjalny.
 • Pomoc rzeczowa : meble i wyposażenie mieszkania dla kilku rodzin wyprowadzających się z Ośrodka.
 • Pomoc rzeczowa (ubrania, łóżeczka,wózki, obuwie , telewizory, materace , pościele, koce , kołdry, meble, dywany, naczynia kuchenne itd ) pomoc udzielono 203 rodzinom.
 • Czasami są to specjalnie szukane przez pracowników BOIK przedmioty np. stojak do kroplówki, grubsze kurtki lub płaszcze przeciwdeszczowe dla osób pracujących przy karcherach i inne.

Z pomocy Ośrodka skorzystało:

 • Z pomocy telefonicznej 67 osób
 • Z pomocy psychologa – 112 osób
 • Z pomocy prawnej – 122 osób
 • Z pomocy terapeuty – 12 osób terapia indywidualna
 • Z pomocy pedagoga – 111 osób
 • Pedagog – zajęcia wyrównawcze 1x w tygodniu 2 godziny - 15 dzieci
 • Zajęcia z arteterapii 1x w tygodniu 2 godziny- 15 dzieci
 • Praca socjalna wokół rodzin przebywających przez cały 2015 rok w Ośrodku.
 • Zajęcia kulinarne 1 x w tygodniu.

Zakładane cele realizacji zadań zostały osiągnięte poprzez:

 • zapewnienie schronienia osobom w kryzysie
 • całościowa pomoc terapeutyczną , psychologiczną, prawną, socjalną oraz pedagogiczna.  
 • wszechstronną pomoc osobom po przemocy domowej (stacjonarną,  ambulatoryjną a także telefoniczną)
 • różne formy terapii wspierającej : kulinarna, psychoterapia, i inne wg potrzeb
 • działalność informacyjno- szkoleniowa obejmująca tematyką sytuacje problemowe występujące na terenie powiatu – przemoc, alkoholizm, bezdomność
 • pomoc w usamodzielnieniu się w wychodzeniu z bezdomności – „Program na  wyjście”

Pedagodzy: pracowali z matkami i dziećmi.

Kobietom: (matkom)

 • pomagali w wyborze najlepszych metod wychowawczych,w
 • spierali matki, które chciały lepiej poznać same siebie w roli rodzica
 • odkrywać swoje rodzicielskie zasoby
 • uczyć się dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem
 • rozpoznawania potrzeb dziecka oraz własnych
 • asertywności rodzicielskiej
 • rozwiązywania konfliktów w relacji z dzieckiem
 • radzenia sobie z emocjami dziecka oraz własnymi

Praca z dziećmi polegała na:

 • poprawieniu funkcjonowania dzieci,
 • zagospodarowanie czasu wolego dzieci( zajęcia indywidualne i grupowe w formie gier i zabaw rekreacyjnych i ogólnorozwojowych
 • wyrażaniu uczuć
 • odbudowywaniu i zwiększaniu poczucia własnej wartości, siły
 • integrowaniu zaistniałych więzi
 • wykorzystywaniu wszelkich możliwości i umiejętności szukania pomocy
 • pokazaniu, że nie są same ze swoimi problemami
 • poprawieniu funkcjonowania w rodzinie, grupie, Ośrodku.

Psycholog pomagał wydźwignąć się z kryzysu kobietom i ich dzieciom poprzez:

 • niwelowanie powracających doświadczeń i urazów, wychodzenie z depresji, paraliżu, zamykania się, odrętwienia

 Pracownik socjalny

 • regulował jak najszybciej sytuacje socjalną rodziny ( zasiłki, świadczenia, ubezpieczenia, rejestrację w PUP itd.
 • przeprowadzał wszystkie wywiady środowiskowe dla OPS-ów.
 • pisał o udostępnienie danych osobowych, aktów ( kobiety nie mają wielu dokumentów)
 • wypełniał wnioski, pilotował sprawy w urzędach
 • Pracował nad każdą rodziną.

Terapeuta – Praca psychologa, pedagoga, prawnika wspierana była dodatkowo pomocą terapeutyczną – po to, by przerwać zachowania przemocowe (ofiar przemocy domowej), poprawić umiejętności radzenia sobie w życiu, spowodować wzrost własnej wartości, mocy. Praca terapeutyczna z kobietami w Ośrodku indywidualna i grupowa przez cały czas.

 

Prawnik

 • bronił prawnie kobiety i małoletnie dzieci
 • Pełna informacja i pomoc prawna w pisaniu pozwów do sądu o alimenty, ustalenie miejsca pobytu dzieci, ograniczenie praw rodzicielskich, przemoc wobec rodziny, rozwód, podział majątku
 • inne ważne pisma prawne do urzędów

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie za rok 2015