Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

 

Wszystkie osoby, które szukały pomocy i zgłosiły się do Ośrodka miały zapewnioną pomoc następujących specjalistów:

Psycholog a 1 raz w tygodniu piątek od 13 – 17

Pracował z kobietami i dziećmi. Pomagał wydźwignąć się z kryzysu nie tylko kobietom, matkom, dzieciom z Ośrodka, ale także osobom spoza Ośrodka ( bo była potrzeba).

 

Specjaliści do pracy z osobami po przemocy domowej –   codziennie od 8 do 16

dodatkowo 1x w tygodniu po 2 godziny przeznaczono na pracę z dziećmi i kobietami lub rozmowę z osobami spoza ośrodka – porady ambulatoryjne.

 

Dwóch pedagogów / specjaliści do pracy z ofiarami przemocy

Pracowali z matkami i dziećmi w zależności od potrzeb praca w grupie i indywidualna .W zależności od potrzeb oraz wieku dzieci była to praca w wyrównywaniu braków w wiadomościach, umiejętnościach, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez gry i zabawy ogólnorozwojowe.

 

Pracownik socjalny/ terapeuta ( codziennie od 11do 13 )

- regulował jak najszybciej sytuację socjalną rodziny ( zasiłki, świadczenia, ubezpieczenia, rejestrację w PUP itd.

- przeprowadzał i opisywał wszystkie wywiady środowiskowe dla OPS-ów.

- pisał o udostępnienie danych osobowych, aktów ( kobiety nie miały często wielu dokumentów)

- wypełniał wnioski, pilotował sprawy w urzędach

Pracował nad każdą rodziną.

Praca terapeutyczna z kobietami w Ośrodku, indywidualna w zależności od potrzeb.

 

Prawnik – ( 1x w tygodniu czwartek od 16 do 19)

Wspierał prawnie kobiety i małoletnie dzieci

Udzielał pełnych informacji i pomocy prawnej w pisaniu pozwów do sądu

alimentów , uznania i zaprzeczenia ojcostwa, ograniczenia praw rodzicielskich, przemocy wobec rodziny, separacji, rozwodów, podział majątku, inne ważne pisma prawne do urzędów

Prawnik monitorował sytuację prawną każdej kobiety, każdego dziecka z Ośrodka.

 

Udzielana była również przez specjalistów pomoc telefoniczna - porady dotyczyły różnorodnych spraw - poniedziałek /wtorek-od 8 do 16 , środa od 8 do 18 , czwartek od 8 do 19 oraz w piątek od 8 do 17.

Liczba osób mieszkających w hostelu przez cały 2017 rok - 23 osoby ( 14 kobiet + 9 dzieci ) / rejestr osób

W 2017 roku specjaliści udzielili następującej pomocy:

Porady ambulatoryjne specjalisty do pracy z osobami po przemocy domowej /terapeuty /pracownika socjalnego – 182 osoby

Porady psychologa (stacjonarnie-110 porad/ ambulatoryjnie- 74 osób) w sumie 184 

Porady prawnika (stacjonarnie- 51 porady /ambulatoryjnie – 76osób ) -w sumie 127

Pedagog – 111 porad

Terapeuta 14 kobiet terapia indywidualna

Pomoc telefoniczna – 104 osoby

Pracownik socjalny – 87 porad

Specjalista do pracy z osobami po przemocy– pracował z matkami i dziećmi mieszkającymi w 2017 roku w ośrodku 14 kobiet + 9 dzieci

Pomoc rzeczowa – 305 osób / rejestr osób N/N

Usamodzielniło się - 16 osób ( 11 kobiety i+ 5 dzieci) / rejestr osób

 

Szczegółowy opis działań podjętych przez Ośrodek przez cały 2017 rok:

1. Z nadejściem nowego roku pracownicy Ośrodka roznosili ulotki i promowali Ośrodek w środowisku lokalnym w celu pozyskania wpłat 1% od podatku dochodowego.

2. W miesiącu styczniu Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

3. Kierownik Ośrodka jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu, Pogorzeli, Poniecu i Piaskach, w związku z czym przez pierwsze półrocze 2017 roku uczestniczył w spotkaniach tych zespołów, a także w spotkaniach grup roboczych.

4. Pracownik Ośrodka 1 raz w miesiącu od lutego do czerwca dowoził jedną z kobiet do Poradni Zdrowia Psychicznego w Gostyniu.

5. Urząd Miejski w Gostyniu zorganizował szkolenie odnośnie nowych wzorów druków ofert, umów i sprawozdań. Kierownik i pracownik ośrodka wzięli udział w tym szkoleniu.

6. Kierownik uczestniczył w uroczystej kolacji w Domu Dziecka w Bodzewie „Spotkanie wiosenne”.

7. Ośrodek odwiedzili nauczyciele i rodzice z dziećmi ze szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze Starej Krobi, którzy wcześniej przygotowali dla dzieci z naszej placówki paczkę świąteczną.

8. Dowiezienie kobiety do sądu w Gostyniu i wsparcie jej podczas sprawy o odebranie władzy rodzicielskiej.

9. Dowiezienie kobiet do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

10. Kolejna sprawa w sądzie i wsparcie kobiety w czasie sprawy o przywrócenie sprawowania opieki nad córką.

11. W ośrodku zostały pomalowane cztery pokoje.

12. Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.

13. Ośrodek zakupił dwie nowe szafy biurowe.

14. Sąd przywrócił kobiecie przebywającej w ośrodku sprawowanie opieki nad dzieckiem, rodzina zastępcza w marcu przekazała dziecko matce.

15. Dowiezienie matki z dzieckiem do dermatologa w Gostyniu.

16. Dwie 4-letnie dziewczynki z ośrodka zostały zapisane do „ Ochronki” u sióstr w Podrzeczu. Będą codziennie uczestniczyły w zajęciach od 9.00. 13.00.

17. Ośrodek zakupił dwie szafy „Komandor” do dwóch pokoi.

18. Gmina Krobia przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 4.000 zł na zadanie „ Zapewnienie Schronienia ofiarom Przemocy w Rodzinie, w tym udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia”.

19. Gmina Gostyń przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 14.000 zł na zadanie „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z Gminy Gostyń.

20. Gmina Poniec przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 2.000 zł na zadanie „ Zapewnienie Opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm.

21. 8 marca przy kawie i ciastku obchodziliśmy „ Dzień Kobiet”.

22. Dowiezienie jednej z kobiet do sądu w Lesznie i wsparcie jej podczas sprawy rozwodowej.

23. Dowiezienie matki z dzieckiem do szpitala w Gostyniu. ( wirus jelitowo żołądkowy).

24. Pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych przez Przeora Konwentu Bonifratrów w Marysinie z okazji „Dnia Chorego”.

25. Dowiezienie matki z dzieckiem do lekarza w Gostyniu na badanie kontrolne po przebytej chorobie.

26. W miesiącu kwietniu został zaproszony na Wystawę Wielkanocną do Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

27. Przygotowanie dla dzieci słodkich upominków z okazji „Zajączka Wielkanocnego”. Kobiety – mieszkanki i personel robiły porządki wokół Ośrodka.

28. W ośrodku pomalowano korytarz i kuchnię.

29. W ośrodku została przeprowadzona coroczna kontrola przeglądu budynku.

30. Kierownik i pracowni ośrodka zorganizowali zbiórkę potrzebnych rzeczy dla noworodka i dowieźli je do rodziny do Gostynia.

31. W miesiącu kwietniu kobiety – mieszkanki Ośrodka i personel posprzątały piwnice.

32. Biskup Fortuniak wraz z Przeorem Konwentu Bonifratrów, a także proboszczem Parafii Piasków odwiedzili ośrodek.

33. Jedna z kobiet mieszkająca z dzieckiem w ośrodku wyprowadziła się w okolice Książa Wlkp.

34. Jedna z kobiet przebywających w ośrodku od lutego systematycznie uczestniczy w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

35. Kierownik i pracownik uczestniczyli w szkoleniu dla organizacji pozarządowych zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

36. Dowiezienie kobiety do PUP w Gostyniu w celu rejestracji.

37. 12 maja kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w szkoleniu pod nazwą „ Prawa dziecka – prawa rodzic a przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w sali sali Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu.

38. Kierownik i pracownicy ośrodka zostali zaproszeni przez grupę AA” Wolność” na uroczysty mityng z okazji 20 rocznicy powstania grupy.

39. Dowiezienie jednej z kobiet do endokrynologa w Gostyniu.

40. Ośrodek odwiedziła grupa młodych Holendrów z wychowawcami i wychowankami Domu Dziecka w Bodzewie. Młodzież grabiała trawniki wokół ośrodka.

41. Dowiezienie jednej z kobiet do ginekologa.

42.Dowiezienie jednej z mieszkanek do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Borzęciczkach w celu odzyskania dokumentów personalnych. ( kobieta oprócz dowodu osobistego nie posiada żadnych innych dokumentów, nie znała nawet swojego miejsca zameldowania).

43. Ośrodek otrzymał małą piaskownicę dla dzieci od prywatnego darczyńcy.

44. 26 maja przy kawie i ciastku obchodziliśmy „Dzień Matki”.

45. Dowiezienie i wsparcie kobiety w sądzie podczas sprawy o alimenty.

46. Dowiezienie jednej z mieszkanek do przychodni zdrowia do Borku Wlkp. w celu wypisania przez lekarza rodzinnego zaświadczenia potrzebnego do wniosku ZUS o rentę socjalną. ( kobieta utraciła rentę kilka miesięcyn wcześniej w wyniku własnego zaniedbania).

47. Uroczysty Dzień Dziecka – przygotowanie drobnych upominków.

48. Kierownik ośrodka uczestniczył w szkoleniu „ Dialog motywacyjny – narzędzie pracy członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych oraz innych służb pomocowych.

49. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach zorganizowały wyjazd do Cichowa nad jezioro – jedna z naszych mieszkanek która jest uczestniczką warsztatów spędziła tam trzy dni

50. Dowiezienie jednej z kobiet do lekarza ortopedy, dermatologa, ginekologa, alergologa.

51. Dowiezienie kobiety do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w celu wywiadu.

52. Jedna z kobiet uczestniczy w codziennych darmowych zajęciach nord walking prowadzonych przez instruktora rehabilitacji w Marysinie.

53. Dziecko z naszego Ośrodka zakończyło rok przedszkolny w Ochronce Sióstr Służebniczek w Podrzeczu.

54. Dowiezienie i wsparcie kobiety w sądzie podczas sprawy o alimenty.

55. Ośrodek odwiedzili nauczyciele i rodzice z dziećmi ze szkoły Podstawowej Gimnazjum w Starej Krobi, którzy zrobili zbiórkę rzeczy, i przekazali naszemu Ośrodkowi.

56. Do Ośrodka została przyjęta kobieta w 9 miesiącu ciąży.

57. Dowiezienie kobiety w ciąży do ginekologa w celu badań. Kobieta nie była wcześniej na żadnej wizycie.

58. Przygotowanie niezbędnych rzeczy do higieny osobistej, a także odzieży dla kobiety, która ma urodzić dziecko.

59. Dowiezienie kobiety do Urzędu Miasta i Gminy w Gostyniu – złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

60. Dowiezienie kobiety w 9 miesiącu ciąży na badania do szpitala.

61. Dowiezienie innej kobiety do PUP w Gostyniu w celu rejestracji.

62. Odebranie kobiety ze szpitala po urodzeniu dziecka przez cesarskie cięcie.

63. Kierownik i pracownik ośrodka w lipcu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu pt. „ Jak tworzyć warunki sprzyjające poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi”.

64. Dowiezienie kobiety do sądu sprawa o zrzeczenie się praw rodzicielskich.

65. Dowiezienie kobiety do ZUS w Ostrowie Wlkp.

66. Dowożenie kobiet mieszkanek ośrodka do MGOPS w Gostyniu.

67. Kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Gminy w Piaskach pt. „Program Rewitalizacji w Gminie Piaski”.

68. Dowiezienie jednej z kobiet do poradni ginekologicznej – odebranie wyników.

69. Spotkanie kierownika ośrodka i kobiety przebywającej w ośrodku z Wójtem Gminy Pępowa w sprawie przydzielenia mieszkania socjalnego.

70. 1 września troje dzieci z naszego Ośrodka rozpoczęło rok szkolny i jedno dziecko przedszkole.

71. 14 września Ośrodek odwiedziła komisja ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu na czele z Panem Starostą Robertem Marcinkowskim.

72. Dowożenie kobiet przebywających w ośrodku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie ( sprawy socjalne).

73. Kierownik Ośrodka uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Zespół interdyscyplinarny w Gostyniu.

74. W miesiącu październiku do ośrodka została przyjęta kobieta z trójka dzieci z gminy Pępowa.

75. Kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w konferencji w Sadzie Okręgowym w Poznaniu pt. „ Wielkopolska Konferencja interwent skuteczny wobec przemocy”.

76. Przewiezienie sprzętu AGD i RTV jednej z byłych mieszkanek z Koźmina do Ponieca.

77. 13 października spotkanie kierownika ośrodka z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie i Wójta Gminy Pępowa w sprawie rodziny przyjętej do ośrodka – przyznanie rodzinie lokalu zastępczego.

78. 18 października kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w szkoleniu dla specjalistów tworzących na terenie Powiatu Gostyńskiego lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

79. Dowiezienie jednej z mieszkanek do szkoły podstawowej w Skoraszewicach – przeniesienie dzieci do szkoły w Piaskach.

80. Kolejny raz uczniowie szkoły podstawowej w Starej Krobi zorganizowali zbiórkę rzeczy i przekazali naszemu ośrodkowi.

81. Dowiezienie matki z dzieckiem do dentysty do Gostynia z powodu bólu zęba.

82. Przedszkole „Piotruś Pan” z Gostynia zbiórkę rzeczy i przekazało naszemu ośrodkowi.

83. Dowiezienie rodzinie biurka i pieca gazowego do mieszkania socjalnego.

84. Ośrodek odwiedzili przedstawiciele firmy ErECo Ecclesia Sp.zo.o. i brata zakonnego (głównego ekonoma) z Kurii Prowincjalnej w z Warszawy.

85. Pracownicy ośrodka odebrali rzeczy rzeczy przekazane przez starszą panią naszemu ośrodkowi.

86. Dowiezienie jednej z mieszkanek do Pępowa na spotkanie z Wójtem w sprawie wymiany pieca w przyznanym wcześniej mieszkaniu.

87. Dowiezienie jednej z kobiet z powodu bólu zęba do dentysty w Pępowie.

88. Do ośrodka została przyjęta 70 – letnia kobieta z Gminy Goluchów.

89. Dowiezienie jednej z mieszkanek ośrodka do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Borzęciczkach w celu spotkania z Panią Dyrektor – dwoje dzieci są uczniami tego Ośrodka.

90. Dowiezienie kobiety do lekarza rodzinnego w sprawie przepisania recept na leki, które kobieta musi przyjmować z powodu choroby przewlekłej.

91. Dowiezienie 70 letniej mieszkanki ośrodka do Urzędu Poczty w Gostyniu w sprawie złożenia wniosku z prośbą przekierowania świadczenia emerytalnego na ośrodek w Piaskach.

92. Kierownik i pracownicy ośrodka uczestniczyli w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie odbyło się w kinie w Krobi.

93. Na wniosek matki jedno z dzieci zostało przebadane w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gostyniu ze względu na problemy z nauką.

94. Kolejne dowiezienie dwóch mieszkanek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie.

95. Kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu w Poznaniu pt. „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec dziecka zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

96. Dwie mieszkanki ośrodka uczestniczyły w szkoleniu w Pępowie „ Przemoc i alkoholizm w rodzinie”.

97. Z okazji „Mikołajek” dzieci i kobiety mieszkańcy ośrodka otrzymali prezenty.

98. Dowiezienie kobiety do PUP Gostyń.

99. Kierownik i pracownik Ośrodka 15 grudnia uczestniczyli w konferencji „ Współczesne zagrożenia wśród dzieci i młodzieży” zorganizowanej przez Urząd Miejski w Gostyniu.

100. Dwie kobiety i czworo dzieci uczestniczyły w Wigilii zorganizowanej przez Urząd Gminy Pępowa.

101. Kierownik Ośrodka jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu, Pogorzeli, Poniecu i Piaskach, w związku z czym przez drugie półrocze 2017 roku uczestniczył w spotkaniach tych zespołów, a także w spotkaniach grup roboczych.

102. Ośrodek przez cały 2017 rok organizował zbiórki mebli, sprzętu RTV i AGD dla rodzin wyprowadzających się z Ośrodka, a także dla rodzin spoza ośrodka.

103. Stała współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

104. Stała opieka medyczna nad mieszkańcami Ośrodka : lekarzy rodzinnych, pediatry, psychiatry, dermatologa, ortopeda ,alergologa, ginekologa

 

Dziękujemy wszystkim którzy w mijającym roku pomogli nam w naszej działalności ,to dzięki ludzkiej dobroci i ofiarności nasz ośrodek może pomagać wielu osobom. Przypominamy , że dzięki wsparciu wielu instytucji i osób prywatnych wszelka pomoc udzielana przez nas potrzebującym jest bezpłatna.

Dziękujemy za wpłaty z tytułu 1% podatku od dochodu przypominamy, że cała kwota uzyskana z wpłat przeznaczona zostaje na nasze działania statutowe.

Nasz KRS 0000249541