Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2010

W okresie od 01.01 .2010 do 30.11.2010 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

 • Schronienie :39 osób w tym 15 kobiet i 24 dzieci.
 • Opuściło Ośrodek 31 osób 11 kobiet +20 dzieci,
 • Usamodzielniło się 18 osób 7 kobiet +11 dzieci
 • Z pomocy rzeczowej skorzystało dotychczas 1399 osób.
 • Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 135 osób
 • Z pomocy telefonicznej 66 osób
 • Z pomocy psychologa –159 osób
 • Z pomocy prawnej –177 osób
 • Z pomocy terapeuty 13 kobiet w cyklu spotkań indywidualnych .

  • W miesiącu styczniu Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.
 • Ośrodek pomagał jednej z mieszkanek w remoncie mieszkania socjalnego, które otrzymała.
 • Przewóz rzeczy i mebli kobiety, która wyprowadzała się z Ośrodka.
 • Dowiezienie innej z mieszkanek na rozprawę do Sądu w Rawiczu.
 • Kierownik Ośrodka uczestniczyła w zespole interdyscyplinarnym.
 • Pracownicy Ośrodka pełnili dyżury w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w dniach od 22 do 26 lutego w celu udzielania porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
 • Ośrodek został zaproszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na spotkanie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2010 roku.
 • Kierownik Ośrodka uczestniczyła w obchodach Dnia Patrona Mikołaja Kopernika w szkole na Piaskach.
 • Pracownicy placówki uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu w sprawie zmiany współpracy Gminy Gostyń na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi.
 • W dniu 8 marca przy kawie i ciastku Ośrodek zorganizował Dzień Kobiet dla wszystkich „małych” i „dużych” kobiet w naszej placówce.
 • W dniu 8 marca pracownicy Ośrodka uczestniczyli w Dniu Skupienia w Konwencie Bonifratrów w Piaskach.
 • W miesiącu marcu Ośrodek zorganizował dla dzieci i matek wyjazd do kina „Kinopolis” w Poznaniu na film „Alicja w krainie czarów”.
 • W Ośrodku odbyło się spotkanie konsultacyjne pracowników Ośrodka z pedagogiem i psychologiem ze szkoły w Piaskach w celu badań osobowościowych dwóch chłopców z Ośrodka.
 • Dowiezienie jednej z mieszkanek wraz z dzieckiem do Wrocławia na badania DNA w związku z ustaleniem ojcostwa.
 • W Konwencie Bonifratrów odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla pracowników.
 • Pracownik Ośrodka dowoził matkę z dzieckiem do Poradni Okulistycznej w Gostyniu w celu przeprowadzenia badania.
 • Przewóz rzeczy i mebli kobiety, która wyprowadzała się z Ośrodka do mieszkania socjalnego.
 • Kierownik Ośrodka uczestniczył w zespole interdyscyplinarnym zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Celem spotkania było omówienie sytuacji rodziny w kryzysie i zaplanowanie konkretnych działań.
 • Z pośrednictwem Stowarzyszenia „Most” Ośrodek otrzymał dotację od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu „ Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka”.
 • Pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni na spotkanie do szkoły w Piaskach w celu omówienia sytuacji szkolnej dzieci, spotkanie to odbyło się 12 maja.
 • Dowiezienie kobiety na zeznania do Komendy Policji w Lesznie.
 • Pracownik Ośrodka dowiózł matkę z dzieckiem do Poradni chirurgicznej w celu przeprowadzenia badania.
 • Przedstawiciele placówki uczestniczyli w „Majówce dla organizacji pozarządowych” zorganizowanej przez Gminę Krobia.
 • 26 maja przy kawie i ciastku wraz z mamami i dziećmi obchodziliśmy „Dzień Matki”
 • Również w miesiącu maju z wizytą do Ośrodka przyjechał, zaprzyjaźniony Martin de Bruijn z grupą młodych Holendrów.
 • 1 czerwca Personel przygotował upominki dla dzieci z Ośrodka z okazji „Dnia Dziecka”.
 • Jedna z kobiet była dowożona z dzieckiem do Poradni reumatologicznej.
 • Trzynastego czerwca odbył się festyn w Domu Dziecka w Bodzewie z okazji „Powitania lata”- Ośrodek nasz tradycyjnie jak każdego roku miał tam swoje stanowisko strzeleckie.
 • Dowiezienie kobiety na wizytę do lekarza specjalisty do Krotoszyna.
 • W dniach od 18 do 20 czerwca personel i wszyscy mieszkańcy Ośrodka wypoczywali w Leśniczówce w Brzedni „ Szkoła przetrwania”.
 • Dziewięcioro dzieci z Ośrodka zakończyło rok szkolny, ośmioro otrzymało promocję do następnej klasy.
 • Dowiezienie jednej z mieszkanek na rozprawę do Sądu w Pleszewie.
 • Wykład pracownika- terapeuty Elżbiety Michnowskiej- Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na Konferencji POKOLENIA RAZEM BEZ PRZEMOCY „ Powstrzymaj przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” w kinie w Gostyniu.
 • W lipcu, korzystając z zaproszenia Domu Dziecka w Bodzewie, dzieci wraz z mamami z naszego Ośrodka wyjeżdżały nad jezioro do Cichowa.
 • Przewóz rzeczy i mebli kobiety, która wyprowadzała się z Ośrodka do mieszkania socjalnego .
 • W ośrodku przez cały czas trwa realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu „ Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka”. Ośrodek otrzymał dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Mieszkańcy i personel Ośrodka w miesiącu sierpniu wyjechali na tygodniowy wyjazd rekreacyjny nad jezioro w Sławie. Wyjazd pod hasłem „Ruch na świeżym powietrzu”. Dziękujemy Domowi Dziecka w Wolszynie za zaproszenie.
 • W czasie wyjazdu rekreacyjnego w Ośrodku wyremontowano zewnętrzne schody.
 • W sierpniu zostało wyremontowane biuro, wyszlifowano i polakierowano podłogę, a także wykonano tapety natryskowe wraz z lakierowaniem.
 • Również w miesiącu sierpniu na pierwszym piętrze w Ośrodku pomalowane zostały dwa pokoje, na korytarzach wykonano tapety natryskowe i pomalowano wszystkie drzwi.
 • 7 września pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkani zorganizowanym przez Urząd Miejski w Gostyniu, dotyczącym współpracy Gminy Gostyń na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi.
 • Ośrodek dwunastego września wspierał XI Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bez Barier – Święta Góra 2010” poprzez przygotowanie stoiska z sałatkami owocowymi, a także stanowiska strzeleckiego.
 • W dniu czternastego września pracownicy Ośrodka ukończyli kurs „pierwszej pomocy”, który odbył się w Kaliszu.
 • Mieszkańcy i pracownicy Ośrodka robili jesienne porządki wokół budynku.
 • W miesiącu wrześniu pracownik Ośrodka uczestniczył w „Bonifraterskim Spotkaniu Formacyjno Integracyjnym - Myczkowce 2010”.
 • Kierownik i pedagog Ośrodka uczestniczą w specjalistycznym szkoleniu z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowanym przez Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem tego szkolenia jest wypracowanie wielkopolskiego modelu pracy ze sprawcami przemocy domowej. Szkolenie przeprowadzane jest w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie.
 • Dwudziestego ósmego września przedstawiciel placówki uczestniczył w konsultacjach społecznych, dotyczących „Programu Współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.
 • Kunowo – zawody drezyn. BOIK uczestniczy w festynie przygotowanym przez OSS w Brzedni oraz stowarzyszenie Dziecko,
 • Dowiezienie jednej z mieszkanek na banie w RODEKU w Lesznie.
 • 28 października Urząd Gminy Gostyń przeprowadził bieżącą kontrolę w związku z zadaniem „ udzielenie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • 9 listopada konferencja w Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – sytuacja po zmianach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
 • 18 listopada Dzień Pracownika Socjalnego – uroczystość w kinie Pod Kopułą,
 • Pracownicy BOIK uczestniczyli w dniu 29 listopada w konferencji zorganizowanej przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny w Lesznie pod tytułem „Przestępstwa seksualne – aspekt kliniczny, prawny i społeczny”
 • 2-3 grudzień kierownik Ośrodka uczestniczył w szkoleniu na temat zespołów interdyscyplinarnych.
 • Jedna z mieszkanek Ośrodka otrzymała lokal socjalny – pomoc w umeblowaniu mieszkania.
 • W Ośrodku kończy się realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu” Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka.” – dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • 6 grudzień – Mikołaj w Ośrodku,
 • 7 grudzień wojewódzka konferencja „Przemoc –problem i wyzwanie” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” w Poznaniu – uczestnikami konferencji będą specjaliści z różnych dziedzin m.in. przedstawiciele wielkopolskich ośrodków interwencji kryzysowych. Na konferencji tej podsumowano projekt „Wielkopolski model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie”.
 • Spotkanie z pracownikiem socjalnym z MGOPS w Gostyniu w celu omówienia sytuacji jednej z mieszanek Ośrodka.