Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2011

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

  • Schronienie :  45 osób w tym 21 kobiet i 24 dzieci.
  • Opuściło Ośrodek 40 osób 18 kobiet + 22 dzieci,
  • Usamodzielniło się 19 osób 8kobiet + 11 dzieci.
  • Z pomocy rzeczowej skorzystało  1316 osób.
  • Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało - 120 osób,
  • Z pomocy telefonicznej - 50 osób,
  • Psycholog – 200 porad,
  • Prawnik – 180 porad,
  • Pedagog – 200 porad,
  • Terapeuta 20 kobiet,
  • Terapia kulinarna 2x w tygodniu

 

 1. W miesiącu styczniu 2011r ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.
 2. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Urząd Miejski  w Gostyniu w związku z wejściem  w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 3. Sprawa w sądzie jednej z mieszkanek i odzyskanie dziecka, które przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
 4. W ośrodku odbyło się spotkanie specjalistów w sprawie omówienia sytuacji i ustalenia planu działania wobec rodziny przebywającej w ośrodku.
 5. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w kursie pt. Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 6. W dniu 8 marca pracownicy ośrodka uczestniczyli w Dniu Skupienia w Konwencie Bonifratrów w Piaskach.
 7. W dniu 8 marca przy kawie i ciastku ośrodek zorganizował Dzień Kobiet dla wszystkich „małych” i „dużych” kobiet w naszej placówce.
 8. Mieszkańcy i pracownicy ośrodka robili wiosenne porządki wokół budynku.
 9. Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla kobiety, mieszkanki ośrodka, która się usamodzielniła wyprowadzając się do wynajętego mieszkania.
 10. Kierownik ośrodka uczestniczyła w zespole interdyscyplinarnym w Pogorzeli w sprawie rodziny z terenu tej gminy.
 11. Spotkanie interdyscyplinarnej grupy konsultacyjnej zorganizowanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w sprawie wsparcia  jednej z rodzin przebywającej w ośrodku.
 12. Pracownicy ośrodka pomagali matce w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem
 13. Kierownik ośrodka uczestniczyła w zespole interdyscyplinarnym w Pogorzeli w sprawie rodziny z terenu tej gminy.
 14. Współpraca z OPS Piaski - świadczenie rodzinne i ubezpieczenie zdrowotne  rodziny z terenu Gminy Piaski przebywającej w ośrodku.
 15. Wizyta w ośrodku zaprzyjaźnionej grupy Holendrów.
 16. Dwie matki z ośrodka uczestniczyły w spotkaniu motywującym do uczestnictwa w cyklu spotkań podnoszących kompetencje rodzicielskie. Spotkanie zorganizowane  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
 17. W dniu 26 maja ośrodek zorganizował Dzień Matki dla wszystkich  matek w naszej placówce.
 18. Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla kobiet, mieszkanek ośrodka, które się usamodzielniły wyprowadzając się do wynajętego mieszkania.
 19. Pracownik ośrodka i matka dziecka niepełnosprawnego spotkały się z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie refundacji nowego wózka inwalidzkiego.
 20. Malowanie i generalne sprzątanie kuchni,  pokoi i korytarza przez mieszkanki i personel ośrodka.
 21. Kierownik ośrodka została zaproszona do zespołu interdyscyplinarnego w Poniecu.
 22. Kierownik ośrodka uczestniczyła w konferencji „ Ekonomia Społeczna – nowe możliwości”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.
 23. Mieszkańcy i pracownicy ośrodka pomalowali drewniane elementy placu zabaw, który został przeniesiony w nowe miejsce.
 24. Piątego lipca ośrodek był współorganizatorem wizyty studyjnej dla kadry kierowniczej Powiatu Polickiego (woj. zachodniopomorskie) poświęconej zapoznaniu się systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonującym na terenie Powiatu Gostyńskiego (przygotowanie obiadu).
 25. Kierownik ośrodka jest także członkiem zespołu interdyscyplinarnego w Gostyniu.
 26. Przy kawie i ciastku obchodziliśmy urodziny dzieci z środka.
 27. Ośrodek zakupił nowe materace do łóżek. Zakup sfinansowany z 1%.
 28. Pani Kierownik ośrodka uczestniczyła w dniach od 1 – 2 września 2011 roku w spotkaniu warsztatowym z zakresu budowania Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2020 w ramach projektu  „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”. Działanie 7.1 – „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 29. Mieszkańcy i pracownicy ośrodka sprzątali wokół  budynku po pracach remontowych.
 30. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie Niebieska Linia, przyznała pracownikom ośrodka Certyfikaty Specjalistów W Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy W Rodzinie.   
 31. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniu formacyjno – integracyjnym Myczkowce 2011, zorganizowanym przez Konwent Bonifratrów.
 32. Kierownik ośrodka uczestniczyła w spotkaniu organizacji pozarządowych zorganizowanym przez Urząd Miejski w Gostyniu dotyczącym programu współpracy gminy Gostyń na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi.
 33. 28 września jedna z kobiet przebywających w ośrodku urodziła dziecko.
 34. Drugiego października odwiedził BOIK Generał Zakonu Bonifratrów, który gościł z wizytą na Marysinie.
 35. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji „ Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw” Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 X 2011 r.
 36. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gostynia przeprowadziła w dniu 26.10.2011r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w ośrodku. W związku z wykrytymi w czasie kontroli uchybieniami naruszającymi  przepisy przeciwpożarowe Komendant Straży Pożarnej nakazał Pani Kierownik ośrodka wykonanie w ustalonym terminie korektę zaistniałych nieprawidłowości.
 37. Pani Kierownik ośrodka wzięła udział  w panelu dyskusyjnym pt. „Sytuacja dziecka w rodzinach dysfunkcyjnych w województwie wielkopolskim” zorganizowanej w szkole nr 5 w Gostyniu.
 38. Kierownik ośrodka ukończyła  szkolenie „Pomoc ofiarom Przemocy i praca z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury „Niebieskiej Karty” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
 39. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w Powiatowych Obchodach Święta Pracowników Pomocy Społecznej w Chumiętkach.
 40. Kierownik ośrodka uczestniczyła w spotkaniu Zespołu  Interdyscyplinarnego w Piaskach.
 41. Pani Kierownik uczestniczyła w szkoleniu Zespołu Interdyscyplinarnego z Gostynia. Temat szkolenia „Zespół interdyscyplinarny w praktyce”. Szkolenie odbyło się w dniach 24 i 25 listopada w Brzedni.