Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2014

 W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

 • Schronienie :45 osób  w tym 17 kobiety i 28 dzieci.
 • Opuściło ośrodek  osób  36 w tym 14 kobiet + 22 dzieci,
 • Pomoc rzeczowa : meble i wyposażenie dla 6 rodzin, dla dwóch osób leżących – materace, koce pościele.
 • Pomoc rzeczowa (ubrania i buty) dla 205 rodzin.
 • Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 190 osób,
 • Z pomocy telefonicznej  70 osób,
 • Z pomocy psychologa – 115 osób,
 • Z pomocy prawnej – 128 osób,
 • Z pomocy terapeuty – 12 kobiet,
 • Pedagog – 110 porad.

Ośrodek prowadził również pomoc ambulatoryjną dla osób spoza ośrodka – wsparcie ambulatoryjne dotyczyło bardzo różnych problemów: od przemocy, jej różnych form, możliwości znalezienia schronienia dla ofiar, problemów alkoholowych członka rodziny, problemów z dziećmi, problemów w pracy zawodowej, nie radzenia  sobie w różnych trudnościach życia rodzinnego, codziennego, rozwodu, separacji, co w razie rozwodu z dziećmi, niepłacenia alimentów po pomoc w sformułowaniu pism, wniosków, oraz wskazania do „kogo” dalej się udać.

 

 1. W miesiącu styczniu ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.
 2. Kierownik ośrodka jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu, Pogorzeli, Poniecu i Piaskach, w związku z czym przez cały rok 2014 uczestniczył w spotkaniach tych zespołów.
 3. Kierownik ośrodka uczestniczył w „Noworocznym Spotkaniu Sponsorów” zorganizowanym w Domu Dziecka  w Bodzewie.
 4. Kierownik ośrodka uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej w Pogorzeli w  sprawie jednej z kobiet mieszkającej w ośrodku.
 5. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przyznał ośrodkowi dotację w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” w wysokości 9.000 zł.
 6. Gmina Krobia przyznała  ośrodkowi dotację w kwocie 4.000 zł na zadanie „Zapewnienie Schronienia ofiarom Przemocy w Rodzinie, w tym udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia”.
 7. Gmina Gostyń przyznała  ośrodkowi dotację w kwocie 10.000 zł na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z Gminy Gostyń.
 8. Gmina Poniec przyznała ośrodkowi dotację w kwocie 2.000 zł na zadanie „Zapewnienie Opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm.
 9. Gmina Piaski przyznała  ośrodkowi dotację w kwocie 3.100 zł na zadanie „Zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii w miejscu lub w formie wyjazdowej dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym z terenu Gminy Piaski wraz z przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym”.
 10. Pracownicy Ośrodka roznosili ulotki i promowali ośrodek w środowisku lokalnym w celu pozyskania wpłat 1% od podatku dochodowego.
 11. Pani Kierownik uczestniczyła w spotkaniu w Pępowie „Gościnna Wielkopolska”.
 12. Spotkania Zespołów Interdyscyplinarnych w których uczestniczyli pracownicy ośrodka.
 13. Pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych przez Przeora Konwentu Bonifratrów w Marysinie z okazji „Dnia Chorego”.
 14. Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.
 15. 8 marca przy kawie i ciastku  obchodziliśmy „Dzień Kobiet”.
 16. 19 marca Kierownik uczestniczył w uroczystości wręczenia certyfikatów przez Burmistrza Gostynia potwierdzających przyznanie dotacji  na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez Gminę Gostyń.
 17. W miesiącu kwietniu kobiety – mieszkanki ośrodka i personel posprzątały piwnice.
 18. Jedna z kobiet przebywających w ośrodku otrzymała mieszkanie komunalne w Poniecu.
 19. Zbiórka mebli, sprzętu AGD dla rodziny wyprowadzającej się z ośrodka do mieszkania komunalnego w Poniecu.
 20. Przewiezienie zebranych rzeczy, a także kobiety z dzieckiem do mieszkania komunalnego w Poniecu – pomoc w przeprowadzce.
 21. W miesiącu kwietniu do ośrodka została przyjęta kobieta z dzieckiem w 7 miesiącu ciąży z gminy Krobia.
 22. Dowiezienie kobiety do ginekologa w Krobi – badanie kontrolne 7 miesiąc ciąży.
 23. Dowożenie mieszkanki ośrodka do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. (załatwienia zasiłku).
 24. 8 kwietnia Przeor Konwentu Bonifratrów spotkał się z Wicestarostą Gostynia, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Kierownikiem ośrodka w sprawie funkcjonowania ośrodka na kolejne lata. Ustalenie kwoty dotacji.
 25. Pracownicy przygotowali dla jednej z praktykantek odbywającej praktyki w ośrodku materiały potrzebne do napisania pracy magisterskiej.
 26. Dowiezienie jednej z kobiet przebywającej w ośrodku na spotkanie z mężem zorganizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku – rodzina mieszkała na tym terenie.
 27. Dowiezienie kobiety mieszkanki na grupę roboczą do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi – przemoc w rodzinie ze strony matki i brata.
 28. Spotkania zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu i Poniecu.
 29. W miesiącu maju do ośrodka została przyjęta 18 letnia kobieta (w 7 miesiącu ciąży) z dwójką dzieci (4 latka i jeden rok) z Poznania.
 30. Załatwienie konsultacji z lekarzem specjalistą rehabilitacji dziecięcej w  Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji  w Piaskach – dotyczyła rocznego dziecka przebywającego w ośrodku (skrzywione stopy).
 31. Kierownik i pracownik ośrodka wzięli udział w szkoleniu w Poznaniu w dniach od 14.05.2014 do 16.05.2014r pt. „Standardy w Pomocy”.
 32. Kobiety – mieszkanki i personel robiły  porządki wokół ośrodka.
 33. Przed ośrodkiem zostały posadzone kwiaty w gazonach i na klombie.
 34. Dowiezienie kobiety z dziećmi (4lata i rok) na Dworzec PKS w Gostyniu, kobieta musiała wstawić się w Sądzie w Poznaniu na sprawę odnośnie umorzenia postępowania opiekuńczo – wykonawczego.
 35. 26 maja przy kawie i ciastku obchodziliśmy „Dzień Matki”.
 36. Uroczysty Dzień Dziecka – przygotowanie drobnych upominków.
 37. Kolejne dowiezienie kobiety do sądu i wsparcie jej w spawie o rozwód w miesiącu czerwcu.
 38. Dowiezienie jednej mieszkanki wraz z 4 letnim dzieckiem  do ośrodka zdrowia w Gostyniu – skierowanie lekarza rodzinnego do laryngologa – zbadanie migdałów i słuchu.
 39. Dowiezienie kobiety i jej 6 - letniego syna do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gostyniu na badanie ze względu na wadę wymowy.
 40. Dowiezienie kobiety w ciąży na kolejne badanie kontrolne do ginekologa w Krobi.
 41. Pracownicy ośrodka wpisali dziecko na wizytę w Poradni Ortopedii Dziecięcej w Lesznie.
 42. Przywieziono ławy i stoły ogrodowe podarowane przez Dom Pomocna Dłoń w Błońsku.
 43. Ośrodek odnowił kanapy w kuchni. Firma „Wioleks” wykonała to bezpłatnie.
 44. Dowiezienie rzeczy do jednej z potrzebujących rodzin.
 45. Dowiezienie kobiety w 9 miesiącu ciąży do Poradni Ginekologicznej w Gostyniu – kobieta skarżyła się na ból w kroku – diagnoza ginekologiczna – czyrak.
 46. Dowiezienie kobiety na kolejne badanie kontrolne do Poradni Ginekologicznej w Krobi.
 47. Dowiezienie kobiety z dziećmi na dworzec PKS w Gostyniu – kobieta jedzie do Poznania na egzaminy – kobieta kończy zaocznie  gimnazjum.
 48. Przygotowanie wyprawki dla noworodka, który ma się urodzić w połowie czerwca.
 49. Dowiezienie kobiety – mieszkanki ośrodka do szpitala w Gostyniu do porodu.
 50. Personel oraz mieszkańcy ośrodka przygotowali sałatkę owocową na festyn zorganizowany przez Szpital i Konwent Bonifratrów na Marysinie z okazji „Dnia dziecka”.
 51. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w czerwcu w zespole interdyscyplinarnym na Piaskach.
 52. Kobieta z dziećmi z Poznania przebywająca w ośrodku wyprowadziła się do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu.  Kiekrz miał być miejscem docelowym rodziny jednak wcześniej nie było miejsca dlatego kobieta została skierowana do nas.
 53. Przygotowanie paczek i odesłanie kurierem rzeczy jednej z byłych mieszkanek do jej obecnego miejsca zamieszkania.
 54. Pracownicy ośrodka pomalowali ławy i stoły na placu zabaw przed ośrodkiem.
 55. 17 czerwca mieszkanka naszego ośrodka urodziła synka.
 56. W miesiącu lipcu ze względów oszczędnościowych ośrodek zlikwidował butle z wodą.
 57. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w „Odpuście na Marysinie”.
 58. Pani Weronika Skrzypek odbyła w ośrodku praktykę studencką
 59. Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.
 60. Dowiezienie innej z mieszkanek do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi w celu załatwienia świadczeń rodzinnych.
 61. Pod koniec lipca ośrodek zorganizował dla kobiet i dzieci wyjazd relaksacyjno - edukacyjny do ośrodka w Brzedni w ramach konkursu „Zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii w miejscu lub formie wyjazdowej dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym z terenu Gminy Piaski wraz z przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym”.
 62. Dowiezienie kobiety do Sądu w Gostyniu sprawa o alimenty.
 63. Pani kierownik uczestniczyła w szkoleniu w Rokosowie pt. „Zadbaj o swój interes".
 64. Pani Kierownik wzięła udział w wyjeździe integracyjnym zorganizowanym przez Konwent Bonifratrów w Piaskach.
 65. W miesiącu sierpniu kobiety – mieszkanki i personel posprzątały piwnice.
 66. W miesiącu wrześniu w Urzędzie Gminy Gostyń odbyło się spotkanie, które dotyczyło współpracy Gminy Gostyń  z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
 67. Kolejne dowiezienie kobiety do sądu  i wsparcie jej w spawie o rozwód w miesiącu wrześniu.
 68. Dowiezienie jednej z kobiet do porodu do szpitala w Gostyniu.
 69. Przygotowanie kolejnej wyprawki dla noworodka, który ma się urodzić w ośrodku.
 70. Odebranie kobiety i noworodka ze szpitala.
 71. Udział pracowników w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych a teoria i praktyka”.
 72. Dowiezienie kobiety z dziećmi do chirurga do Poradni w Gostyniu.
 73. Kierownik ośrodka uczestniczyła w konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie programu profilaktycznego „Razem łatwiej II ” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” . 
 74. Kobiety – mieszkanki i personel robiły porządki wokół ośrodka.
 75. Kierownik i pracownik ośrodka wzięli udział w szkoleniu w Poznaniu w dniach od 23.10.2014 do 24.10.2014r pt. „Praca z dzieckiem w rodzinie dotkniętej kryzysem około - rozwodowym oraz przemocą”.
 76. Wizyta gości z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Poznania w ośrodku.
 77. Spotkanie grupy roboczej w MGOPS w Gostyniu w sprawie jednej z kobiet która weszła do ośrodka z dwójką dzieci.
 78. Dowiezienie kobiety z dzieckiem do lekarza pediatry w Gostyniu.
 79. W jedną środę w miesiącu październiku w ośrodku dyżurował prawnik, a kolejną pedagog skierowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gostynia.
 80. Od maja do końca listopada w ośrodku było realizowane zadanie w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.
 81. Kierownik i pracownicy ośrodka uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu z  okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”.
 82. Pani Kierownik  uczestniczyła w szkoleniu w Poniecu pt. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – trudne aspekty”.
 83. Dowiezienie rzeczy do jednej z potrzebujących rodzin.
 84. Kierownik ośrodka uczestniczyła w spotkaniu Powiatowego Zespołu konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w programie między innymi „Procedura Interwencyjnego Odbioru Dziecka”.
 85. Kierownik i pracownicy ośrodka przez cały rok uczestniczyli w grupach roboczych organizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, dotyczących sytuacji rodzin przebywających w ośrodku.  
 86. Pani Kierownik uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjnym w związku z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostyń na lata 2015 – 2020”.
 87. Dowiezienie jednej z kobiet do sądu, sprawa o alimenty.
 88. Ośrodek przystąpił do współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w realizacji zadania „Zima 2014 – 2015”
 89. Przez cały rok w ośrodku była prowadzona terapia kulinarna.
 90. Stała współpraca z ośrodkami Pomocy Społecznej.
 91. Dwunastego grudnia personel ośrodka uczestniczył w konferencji szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji programu profilaktycznego „Razem łatwiej” zorganizowanej przez Urząd Gminy Gostyń.
 92. Gmina Pogorzela przekazała Ośrodkowi 2000 zł na bieżące funkcjonowanie.
 93. Gmina Pępowo przekazała Ośrodkowi również dotację w kwocie 2000 zł na zakup prześcieradeł, poduszek, ręczników, środków czystości itd.
 94. Dziewiętnastego grudnia Kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w „Wieczerzy Wigilijnej” zorganizowanej przez Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pępowie.
 95. Spotkanie Opłatkowe personelu, a także kobiet i dzieci przebywających w ośrodku.
 96. Wyjazdy rodzin na Święta do krewnych.

Ośrodek nie zatrudnia żadnego woźnego ani sprzątaczki przez cały rok w ośrodku personel a także kobiety w nim mieszkające robią porządki wokół budynku, zimą odgarniają śnieg, latem dbają o klomby i zieleń, wewnątrz budynku sprzątają. Dodatkowo prowadzona jest terapia kulinarna – wspólne gotowanie obiadów ma na celu: uczenie nowych umiejętności, gospodarowanie pieniędzmi poprzez przyrządzenie dania z produktów, które aktualnie posiadamy i na które nas stać, estetyczne i higieniczne podanie owego dania, integracja osób mieszkających w ośrodku, a także pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu.