Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2015

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

 • Schronienie : 24 osoby w tym 10 kobiet i 14 dzieci.
 • Opuściło Ośrodek   18 osób w tym 7 kobiet + 11 dzieci,
 • Dwie rodziny wynajęły mieszkania. Jedna rodzina otrzymała lokal socjalny.
 • Pomoc rzeczowa : meble i wyposażenie mieszkania dla kilku rodzin wyprowadzających się z Ośrodka.
 • Pomoc rzeczowa (ubrania, łóżeczka,wózki, obuwie , telewizory, materace , pościele, koce , kołdry, meble, dywany, naczynia kuchenne itd ) pomoc udzielono 203 rodzinom.
 • Czasami są to specjalnie szukane przez pracowników BOIK przedmioty np. stojak do kroplówki, grubsze kurtki lub płaszcze przeciwdeszczowe dla osób pracujących przy karcherach i inne.

Z pomocy Ośrodka skorzystało:

 • Z pomocy telefonicznej 67 osób
 • Z pomocy psychologa – 112 osób
 • Z pomocy prawnej – 122 osób
 • Z pomocy terapeuty – 12 osób terapia indywidualna
 • Z pomocy pedagoga – 111 osób
 • Pedagog – zajęcia wyrównawcze 1x w tygodniu 2 godziny - 15 dzieci
 • Zajęcia z arteterapii 1x w tygodniu 2 godziny- 15 dzieci
 • Praca socjalna wokół rodzin przebywających przez cały 2015 rok w Ośrodku.
 • Zajęcia kulinarne 1 x w tygodniu.

Zakładane cele realizacji zadań zostały osiągnięte poprzez:

 • zapewnienie schronienia osobom w kryzysie
 • całościowa pomoc terapeutyczną , psychologiczną, prawną, socjalną oraz pedagogiczna.  
 • wszechstronną pomoc osobom po przemocy domowej (stacjonarną,  ambulatoryjną a także telefoniczną)
 • różne formy terapii wspierającej : kulinarna, psychoterapia, i inne wg potrzeb
 • działalność informacyjno- szkoleniowa obejmująca tematyką sytuacje problemowe występujące na terenie powiatu – przemoc, alkoholizm, bezdomność
 • pomoc w usamodzielnieniu się w wychodzeniu z bezdomności – „Program na  wyjście”

Pedagodzy: pracowali z matkami i dziećmi.

Kobietom: (matkom)

 • pomagali w wyborze najlepszych metod wychowawczych,w
 • spierali matki, które chciały lepiej poznać same siebie w roli rodzica
 • odkrywać swoje rodzicielskie zasoby
 • uczyć się dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem
 • rozpoznawania potrzeb dziecka oraz własnych
 • asertywności rodzicielskiej
 • rozwiązywania konfliktów w relacji z dzieckiem
 • radzenia sobie z emocjami dziecka oraz własnymi

Praca z dziećmi polegała na:

 • poprawieniu funkcjonowania dzieci,
 • zagospodarowanie czasu wolego dzieci( zajęcia indywidualne i grupowe w formie gier i zabaw rekreacyjnych i ogólnorozwojowych
 • wyrażaniu uczuć
 • odbudowywaniu i zwiększaniu poczucia własnej wartości, siły
 • integrowaniu zaistniałych więzi
 • wykorzystywaniu wszelkich możliwości i umiejętności szukania pomocy
 • pokazaniu, że nie są same ze swoimi problemami
 • poprawieniu funkcjonowania w rodzinie, grupie, Ośrodku.

Psycholog pomagał wydźwignąć się z kryzysu kobietom i ich dzieciom poprzez:

 • niwelowanie powracających doświadczeń i urazów, wychodzenie z depresji, paraliżu, zamykania się, odrętwienia

 Pracownik socjalny

 • regulował jak najszybciej sytuacje socjalną rodziny ( zasiłki, świadczenia, ubezpieczenia, rejestrację w PUP itd.
 • przeprowadzał wszystkie wywiady środowiskowe dla OPS-ów.
 • pisał o udostępnienie danych osobowych, aktów ( kobiety nie mają wielu dokumentów)
 • wypełniał wnioski, pilotował sprawy w urzędach
 • Pracował nad każdą rodziną.

Terapeuta – Praca psychologa, pedagoga, prawnika wspierana była dodatkowo pomocą terapeutyczną – po to, by przerwać zachowania przemocowe (ofiar przemocy domowej), poprawić umiejętności radzenia sobie w życiu, spowodować wzrost własnej wartości, mocy. Praca terapeutyczna z kobietami w Ośrodku indywidualna i grupowa przez cały czas.

 

Prawnik

 • bronił prawnie kobiety i małoletnie dzieci
 • Pełna informacja i pomoc prawna w pisaniu pozwów do sądu o alimenty, ustalenie miejsca pobytu dzieci, ograniczenie praw rodzicielskich, przemoc wobec rodziny, rozwód, podział majątku
 • inne ważne pisma prawne do urzędów

 

Ośrodek prowadził również pomoc ambulatoryjną dla osób spoza ośrodka – wsparcie ambulatoryjne dotyczyło bardzo różnych problemów: od przemocy, jej różnych form, możliwości znalezienia schronienia dla ofiar, problemów alkoholowych członka rodziny, problemów z dziećmi, problemów w pracy zawodowej, nie radzenia  sobie w różnych trudnościach życia rodzinnego, codziennego, rozwodu, separacji, co w razie rozwodu z dziećmi, niepłacenia alimentów po pomoc w sformułowaniu pism, wniosków, oraz wskazania do „kogo” dalej się udać.

 1. W miesiącu styczniu Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

 1. Kierownik Ośrodka jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu, Pogorzeli, Poniecu i Piaskach, w związku z czym przez pierwsze półrocze 2015 roku uczestniczył w spotkaniach tych zespołów
 2. Jedna z kobiet – mieszkanka Ośrodka została zatrudniona na pół etatu w Centrum Rehabilitacji w Marysinie.
 3. Dowiezienie jednej z kobiet która podjęła pracę do lekarza medycyny pracy.
 4. Dowiezienie matki z dzieckiem do chirurga dziecięcego w Gostyniu
 5. Dowiezienie innej kobiety do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krobi w celu przeprowadzenia wywiadu.
 6. Spotkanie Organizacji Pożytku Publicznego w Centrum PISOP w Lesznie.
 7. Dowiezienie kobiety do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.
 8. Dowiezienie kobiety z dzieckiem do neurologa dziecięcego w Lesznie.
 9. Dowiezienie kobiety do sądu i wsparcie jej podczas sprawy o alimenty.
 10. Dowiezienie innej kobiety z 7 miesięcznym dzieckiem do chirurga ( badanie profilaktyczne).
 11. Dzieci z Ośrodka zaprosiły swoich dziadków na „Dzień babci i dziadka” .
 12. Spotkanie z asystentami rodzinnymi ( omówienie sytuacji jednej z rodzin, która została skierowana do Ośrodka za ich pośrednictwem).
 13. Kierownik i księgowa Ośrodka uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Gostyniu pt. „ Podstawy finansowe w organizacjach pozarządowych.
 14. W miesiącu lutym została przeprowadzona kontrola realizacji projektu 2014 r. - prawidłowość sprawozdania. Kontrola została przeprowadzona przez dyrektora oraz pracownika socjalnego PCPR w Gostyniu.
 15. Dowiezienie mebli do rodziny w Gostyniu.
 16. Dowiezienie jednej z kobiet na Policję w celu złożenia zeznań.
 17. Jena z naszych mieszkanek podjęła pracę w Domu Dziecka w Bodzewie.
 18. Pani Kierownik uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi w sprawie omówienia sytuacji rodziny przebywającej w Ośrodku.
 19. Gmina Krobia przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 4.000 zł na zadanie „ Zapewnienie Schronienia ofiarom Przemocy w Rodzinie, w tym udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia”.
 20. Gmina Poniec przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 2.000 zł na zadanie „ Zapewnienie Opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm.
 21. Gmina Gostyń przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 13.000 zł na zadanie „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z Gminy Gostyń.
 22. Gmina Piaski przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 3.100 zł na zadanie pt. „Prowadzenie pomocy dla rodzin i osób w trudnej sytuacji z terenu Gminy Piaski.
 23. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przyznał Ośrodkowi dotację w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego „ Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka” w wysokości 5.400 zł.
 24. Pracownicy Ośrodka roznosili ulotki i promowali Ośrodek w środowisku lokalnym w celu pozyskania wpłat 1% od podatku dochodowego.
 25. Spotkania Zespołów Interdyscyplinarnych w których uczestniczyli kierownik i pracownik Ośrodka.
 26. Wyposażenie jednej z rodzin przebywającej w Ośrodku w potrzebne rzeczy ( foteliki samochodowe dla dzieci, pampersy, żywność, torby podróżne) do wyjazdu do Niemiec ( kobieta z dziećmi jechała do matki, która mieszka tam na stałe).
 27. Kolejne dowiezienie matki z dzieckiem do neurologa do Leszna na EEG głowy.
 28. Pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych przez Przeora Konwentu Bonifratrów w Marysinie z okazji „Dnia Chorego”.
 29. Kierownik Ośrodka zorganizował spotkanie na które zaprosił Kierownika oraz pracownika socjalnego z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Gostynia w celu omówienia sytuacji trzech rodzin przebywających w Ośrodku.
 30. 8 marca przy kawie i ciastku obchodziliśmy „ Dzień Kobiet”.
 31. Kobiety – mieszkanki i personel posprzątały piwnice.
 32. Do Ośrodka została przyjęta kobieta skierowana przez MGOPS w Koźminie.
 33. Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.
 34. Kierownik uczestniczył w uroczystej kolacji w Domu Dziecka w Bodzewie „Spotkanie wiosenne”.
 35. Dowiezienie kobiety z dziećmi do dermatologa w Gostyniu.
 36. Kolejne dowiezienie matki z dzieckiem do neurologa dziecięcego w Lesznie – wizyta kontrolna.
 37. Kierownik i pracownik Ośrodka wzięli udział w spotkaniu w PISOP w Lesznie „ Mikro dotacje Wielkopolskie Wici”.
 38. Dowiezienie kobiety z dwójką dzieci do przychodni w Gostyniu do szczepienia obowiązkowego.
 39. W miesiącu kwietniu Pani Kierownik uczestniczyła w XX Wystawie Wielkanocnej zorganizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.
 40. Dowiezienie jednej z kobiet do sadu i wsparcie jej w sprawie o podwyzszenie alimentów.
 41. W kwietniu Ośrodek odwiedziła grupa osób z Holandii na czele z Panią Pastor.
 42. 15 kwietnia Kierownik oraz pracownik Ośrodka wzięli udział w Konferencji z Okazji Międzynarodowego Dnia Trzeźwości zorganizowanej przez Urząd Miejski w Gostyniu.
 43. Konferencja w Poznaniu „ Trening efektywności – nowe narzędzie wspierania osób w kryzysie”.
 44. Kierownik i pracownik Ośrodka wzięli udział w I Mistrzostwach Wielkopolski Pomocy Społecznej w biegu na 1500 m. zorganizowanych w ramach 25 – lecia istnienia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.
 45. 24 kwietnia pracownicy i mieszkańcy Ośrodka uczestniczyli w Odpuście na Marysinie.
 46. Kierownik i pracownik Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie na Piaskach „ Działaj Lokalnie”.
 47. 26 maja przy kawie i ciastku obchodziliśmy „Dzień Matki”.
 48. Dowiezienie mieszkanki Ośrodka do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. ( załatwienia zasiłku).
 49. Dzień Dziecka – przygotowanie drobnych upominków.
 50. Jedna z kobiet wynajęła mieszkanie w Gostyniu i wyprowadziła się z Ośrodka na koniec roku szkolnego.
 51. Inna z kobiet wynajęła mieszkanie w Zdunach i także wyprowadziła się z dziećmi z Ośrodka.
 52. Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla rodzin wyprowadzających się z Ośrodka.
 53. Kobiety – mieszkanki i personel robiły porządki wokół Ośrodka.
 54. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka zorganizowali we współpracy ze szpitalem i Konwentem Bonifratróww dniu 27 czerwca uroczyste obchody 15- lecia działalności Ośrodka połączone z festynem dla dzieci.
 55. W miesiącu lipcu dowiezienie innej kobiety do sądu do Leszna i wsparcie jej na sprawie rozwodowej.
 56. W miesiącu lipcu studentka odbyła w naszym Ośrodku praktykę studencką.
 57. Pani z Urzędu Skarbowego z Krotoszyna, która od wielu lat wspiera nasz Ośrodek kolejny raz zrobiła zbiórkę mebli, sprzętu AGD i innych rzeczy i przekazała naszej placówce.
 58. Dowiezienie jednej z kobiet do ZUS w Rawiczu na komisję.
 59. Przewiezienie rzeczy jednej z kobiet do wynajętego mieszkania w Zdunach.
 60. W miesiącu sierpniu do Ośrodka została przyjęta kobieta skierowana przez MGOPS w Koźminie.
 61. W miesiącu wrześniu odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z wójtem Gminy Piaski, na spotkaniu wręczono statuetki ; W podziękowaniu za pracę na rzecz Gminy Piaski.
 62. Kierownik Ośrodka uczestniczył w spotkaniu formacyjno – integracyjnym pracowników Konwentu Bonifratrów.
 63. We wrześniu w Ośrodku zostały przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gostynia.
 64. We wrześniu odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych w Gostyniu.
 65. W miesiącu wrześniu kolejny student odbył praktykę studencką.
 66. Dowiezienie kobiety do sądu i wsparcie jej : sprawa o podwyższenie alimentów.
 67. Kierownik i pracownik Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego w Piaskach.
 68. Ośrodek przygotował i zadeklarował miejsca pobytu dla osób z programu „akcja Zima 2015 – 2016”.
 69. Dowiezienie innej kobiety do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi w celu przeprowadzenia wywiadu.
 70. Kierownik Ośrodka 9 października uczestniczył w szkoleniu „ Rola i zadania zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty”.
 71. W październiku została przyjęta do Ośrodka kobieta z noworodkiem
 72. Dowiezienie matki z noworodkiem do pediatry w celu profilaktycznego badania.
 73. Również w miesiącu październiku spotkanie z asystentami rodzinnymi ( omówienie sytuacji jednej z rodzin, która została skierowana do Ośrodka za ich pośrednictwem).
 74. Kierownik i pracowity Ośródka wzięli udział w szkoleniu „ Przemoc wśród dzieci i młodzieży – agresja i cyberprzemoc”.
 75. Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.
 76. Dowiezienie kobiety z dwójką dzieci do przychodni w Gostyniu do szczepienia obowiązkowego.
 77. Kierownik i pracownik Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu „ Pomoc rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej” - szkolenie prowadziła Pani Maria Rotkiel.
 78. Dowiezienie kobiety do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.
 79. Dowiezienie kobiety do ginekologa w Poniecu.
 80. Dowiezienie kobiety do specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gostyniu w celu przepisania leków.
 81. Dowiezienie innej kobiety do lekarza psychiatry w Gostyniu – specjalista zlecił wykonanie badania psychologicznego.
 82. W Ośrodku odbyła się pogadanka na temat przemocy w rodzinie w której uczestniczyli uczniowie klasy licealnej z Gostynia.
 83. Pracownik socjalny z MGOPS z Gostynia odwiedził jedną z naszych podopiecznych, która wcześniej wraz z dziećmi skierował do Ośrodka ( monitoring sytuacji rodziny – sprawdzenie realizacji zobowiązań wcześniej podpisanego kontraktu socjalnego.
 84. Kierownik uczestniczył w 3 dniowym szkoleniu w Poznaniu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.
 85. Dowiezienie kobiety do Krotoszyna w celu wyciągnięcia kartoteki zdrowia, która była niezbędna do dalszego leczenia u specjalisty.
 86. Kierownik uczestniczył w uroczystości 15 – lecia Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej.
 87. W listopadzie Ośrodek otrzymał meble z Holandii.
 88. 6 grudnia w Ośrodku zorganizowano drobne upominki dla dzieci z okazji „Mikołaja”.
 89. W miesiącu grudniu rodzina przebywająca w ośrodku otrzymała mieszkanie socjalne w Gminie Krobia.
 90. Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla rodziny wyprowadzających się z Ośrodka.
 91. Dowiezienie kobiety i wręczenie kluczy do przydzielonego mieszkania socjalnego w Gogolewie.
 92. Przez 3 dni kierownik i pracownik ośrodka przewozili rzeczy i meble rodziny do mieszkania w Gogolewie.
 93. Kierownik Ośrodka uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej w sprawie kobiety z Gminy Gostyń.
 94. Kierownik i pracownik ośrodka 9 grudnia uczestniczyli w konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sali Gostyńsiego Ośrodka Kultury „ Hutnik”.
 95. Od kwietnia do grudnia 2015 roku Ośrodek realizował zadanie w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego „ Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka
 96. W miesiącu grudniu kolejny raz Urząd Skarbowy w Krotoszynie zrobił zbiórkę rzeczy i mebli i przekazał je naszemu Ośrodkowi.
 97. Od kwietnia do końca grudnia 2015 roku w Ośrodku były prowadzone dla dzieci zajęcia wyrównawcze i zajęcia z arteterapii.
 98. Przez cały czas w Ośrodku jest prowadzona terapia kulinarna.
 99. Przez cały rok współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Ośrodek nie zatrudnia żadnego woźnego ani sprzątaczki przez cały rok w Ośrodku personel a także kobiety w nim mieszkające robią porządki

Dziękujemy wszystkim którzy w mijającym roku pomogli nam w naszej działalności ,to dzięki ludzkiej dobroci i ofiarności nasz ośrodek może pomagać wielu osobom. Przypominamy , że dzięki wsparciu wielu instytucji i osób prywatnych wszelka pomoc udzielana przez nas potrzebującym jest bezpłatna. Ośrodek w minionym roku obchodził 15 lecie. Przez ostatnie 15 lat ośrodek pomógł prawie 15 tys. osób.

Dziękujemy za wpłaty z tytułu 1% podatku od dochodu przypominamy ,że cała kwota uzyskana z wpłat przeznaczona zostaje na nasze działania statutowe.

Nasz KRS 0000249541