Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2016

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

 • Schronienie : 31 osób w tym 15 kobiet i 16 dzieci.
 • Opuściło Ośrodek   26 osób w tym 12 kobiet i 14 dzieci,
 • Pomoc rzeczowa : meble i wyposażenie mieszkania dla kilkunastu rodzin.
 • Pomoc rzeczowa (ubrania, łóżeczka,wózki, obuwie , telewizory, materace , pościele, koce , kołdry, meble, dywany, naczynia kuchenne itd ) pomoc udzielono 240 rodzinom.
 • Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 206 osób.

Z pomocy Ośrodka skorzystało:

 • Z pomocy telefonicznej 72 osoby
 • Z pomocy psychologa – 110 osób
 • Z pomocy pedagoga – 122 osoby
 • Z pomocy prawnej – 111 osób
 • Z pomocy terapeuty – 12 osób
 • Zajęcia kulinarne 1 x w tygodniu.
 • Zajęcia z dziećmi i praca indywidualna z osobami potrzebującymi pomocy - spoza ośrodka lub mieszkającymi w ośrodku 12 kobiet i 15 dzieci.

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

 1. W miesiącu styczniu Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

 2. Kierownik Ośrodka jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu, Pogorzeli, Poniecu i Piaskach, w związku z czym przez cały 2016 rok  uczestniczył w spotkaniach tych zespołów, a także w spotkaniach grup roboczych.

 3. Pracownik Ośrodka 1 raz w miesiącu od stycznia do września dowoził jedną z kobiet do Poradni Zdrowia Psychicznego w Gostyniu.

 4. W miesiącu styczniu w Ośrodku zostały założone lampy modułowe, które były zlecone przez Straż Pożarną.

 5. Dowiezienie kobiety z dzieckiem do szczepień okresowych.

 6. Kierownik uczestniczył w uroczystej kolacji w Domu Dziecka w Bodzewie „Spotkanie wiosenne”.

 7. Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.

 8. Dowiezienie kobiety do adwokata w Lesznie w sprawie sprawy rozwodowej.

 9. Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy.

 10. Dowiezienie innej kobiety na badanie psychologiczne.

 11. Pracownik Ośrodka przygotował materiały, potrzebne studentce do napisania pracy magisterskiej na temat Ośrodka.

 12. Dowiezienie kobiet na sprawę o przyznanie alimentów do sądu w Gostyniu.

 13. Na początku roku pracownicy Ośrodka mieli wykonane badania okresowe.

 14. Dowiezienie kobiety do sądu w Gostyniu, sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

 15. Pracownik Straży Pożarnej w Gostyniu sprawdził czy zostały wykonane zalecenia pokontrolne wydane w 2015 roku.

  1. przeprowadzono przegląd techniczny i czynności konserwacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla obiektu.

  2. oznakowano znakiem zgodnym z PN miejsca lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

  3. poddano aktualizacji instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.

  4. wyposażono ciągi komunikacyjne obiektu w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

  5. dokonano naprawy drzwi przeciwpożarowych.

 16. Dowiezienie kobiety do sądu i wsparcie jej podczas sprawy ustalenie kontaktów ojca z dziećmi.

 17. Kierownik Ośrodka w miesiącu marcu uczestniczył w pierwszym etapie 3- dniowego szkolenia z arteterapii, które zostało zorganizowane w Domu Dziecka w Bodzewie.

 18. Dowiezienie kobiety z dwójką dzieci, które zachorowały do lekarza rodzinnego w Gostyniu.

 19. Dowiezienie kobiety do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

 20. Do Ośrodka została przyjęta 6 - osobowa rodzina z Gminy Pogorzela po tym jak uległo spaleniu ich mieszkanie.

 21. Zaopatrzenie pogorzelców w buty i odzież.

 22. Dowiezienie innej kobiety z 3 letnim dzieckiem do chirurga (badanie profilaktyczne).

 23. Gmina Krobia przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 4.000 zł na zadanie „Zapewnienie Schronienia ofiarom Przemocy w Rodzinie, w tym udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia”.

 24. Gmina Poniec przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 2.000 zł na zadanie „Zapewnienie Opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm.

 25. Gmina Gostyń przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 13.000 zł na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z Gminy Gostyń.

 26. Gmina Piaski przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 3.500 zł na zadanie pt. „Prowadzenie pomocy dla rodzin i osób w trudnej sytuacji z terenu Gminy Piaski.

 27. Pracownicy Ośrodka roznosili ulotki i promowali Ośrodek w środowisku lokalnym w celu pozyskania wpłat 1% od podatku dochodowego.

 28. Pracownicy uczestniczyli we mszy świętej odpustowej w kaplicy na Marysinie.

 29. 8 marca przy kawie i ciastku obchodziliśmy „Dzień Kobiet”.

 30. Do Ośrodka została przyjęta kobieta skierowana przez MGOPS w Krotoszynie.

 31. W miesiącu marcu Pani Kierownik uczestniczyła w Wystawie Wielkanocnej zorganizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach. Personel i kobiety z Ośrodka przygotowały stroik wielkanocny.

 32. Przygotowanie dla dzieci słodkich upominków z okazji „Zajączka Wielkanocnego”.

 33. Dowiezienie jednej z kobiet, mieszkanki naszego Ośrodka do MGOPS w Krotoszynie.

 34. Dowiezienie innej mieszkanki Ośrodka do sądu w Krotoszynie.

 35. Dowożenie jednej z kobiet do ortodonty w Gostyniu.

 36. Dowiezienie kobiety do Wydziału Mieszkań Komunalnych w Krotoszynie w celu uzupełnienia wcześniej złożonego wniosku.

 37. Dowiezienie kobiety do Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.

 38. Kierownik Ośrodka w miesiącu maju uczestniczył w drugim etapie 3- dniowego szkolenia z arteterapii, które zostało zorganizowane w Domu Dziecka w Bodzewie.

 39. Kierownik Ośrodka zorganizował wyjazd dla kobiet i dzieci z Ośrodka do ZOO we Wrocławiu.

 40. 26 maja przy kawie i ciastku obchodziliśmy „Dzień Matki”.

 41. Dowiezienie matki z dzieckiem do chirurga w Gostyniu. (kontrola rany pourazowej).

 42. Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla rodzin wyprowadzających się z Ośrodka.

 43. Jedna z kobiet z dwójką dzieci wynajęła mieszkanie i wyprowadziła się z Ośrodka do Grabonoga.

 44. Dzień Dziecka – przygotowanie gier i zabaw rekreacyjnych.

 45. Inna z kobiet wynajęła mieszkanie i wyprowadziła się w okolice Poznania.

 46. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka zorganizowali we współpracy ze szpitalem i Konwentem Bonifratrów w dniu 18 czerwca festyn dla dzieci.

 47. W miesiącu lipcu do Ośrodka została przyjęta kolejna rodzina skierowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

 48. Dowiezienie kobiety do PUP w Gostyniu w celu rejestracji.

 49. Dowiezienie kobiety do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wywiadu.

 50. Dowiezieni matki z dzieckiem do dentysty.

 51. Dowiezienie matki i dziecka na szczepienie okresowe do przychodni zdrowia w Gostyniu.

 52. Dowiezienie matki z 11 miesięcznym dzieckiem na badanie bioderek do przychodni zdrowia w Gostyniu.

 53. Dowiezienie kobiety do komornika w Gostyniu - złożenie wniosku.

 54. Jedna z mieszkanek Ośrodka uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu podnoszące kompetencje rodzicielskie.

 55. Pracownik Ośrodka umówił matkę z 11 miesięcznym dzieckiem na konsultację z lekarzem rehabilitantem dziecięcym.

 56. Dowiezienie kobiety do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Poniecu w celu podpisania umowy w związku z przyznaniem mieszkania socjalnego.

 57. Pracownik uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej w sprawie jednej rodziny przebywającej w Ośrodku.

 58. Jedna z mieszkanek wynajęła mieszkanie i wyprowadziła się z dziećmi do Gostynia.

 59. 11 miesięczne dziecko przebywające z matką w Ośrodku zostało zakwalifikowane do rehabilitacji i uczestniczyło w indywidualnych zajęciach w Centrum Rehabilitacji w Piaskach.

 60. Dowiezienie i wsparcie kobiety w sądzie podczas sprawy o alimenty.

 61. Dowiezienie kobiety do PUP w Gostyniu.

 62. W miesiącu wrześniu mieszkanki oraz personel Ośrodka przygotowali stoisko z owocami na festiwal „Bez Barier”.

 63. W miesiącu wrześniu Ośrodek odwiedziła Komisja Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

 64. Dowiezienie kobiety do Urzędu Miasta i Gminy w Poniecu i odebranie kluczy do mieszkania socjalnego.

 65. Wyprowadzka rodziny do mieszkania socjalnego w Poniecu.

 66. Kierownik i księgowa Ośrodka uczestniczyły w szkoleniu w Poznaniu pt. „Nowe ramy finansowania sportu i działalności pożytku publicznego”.

 67. W miesiącu październiku Ośrodek przyjął kobietę z dzieckiem z gminy Pakosław.

 68. Pani kierownik wzięła udział w debacie dotyczącej przemocy zorganizowanej dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu.

 69. Kierownik uczestniczył w szkoleniu dla organizacji pozarządowych zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

 70. W dzień pracownika socjalnego Ośrodek został wyróżniony przez Starostwo Powiatowe.

 71. Ośrodek otrzymał używaną kanapę, 6 krzeseł, 2 monitory i drukarkę z Urzędu Skarbowego w Gostyniu.

 72. Dowiezienie jednej z mieszkanek do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Gostyniu, w sprawie uzyskania informacji odnośnie prowadzenia własnej działalności i pozyskiwania na tą działalność środków finansowych.

 73. Personel Ośrodka uczestniczył w szkoleniu przewodniczących, członków i kandydatów do zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

 74. Ośrodek zorganizował drobne upominki ze słodyczami dla dzieci z okazji „Mikołaja”.

 75. Przez cały 2016 rok Ośrodek organizował zbiórki mebli, sprzętu RTV i AGD dla rodzin wyprowadzających się z Ośrodka, a także dla rodzin spoza ośrodka.

 76. Stała współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 77. 15 grudnia pracownicy Ośrodka uczestniczyli w konferencji pt. „Współczesne zagrożenia wśród dzieci i młodzieży” zorganizowanej przez Urząd Miejski w Gostyniu.

 78. 21 grudnia kierownik i pracownicy Ośrodka uczestniczyli w „Spotkaniu Wigilijnym” zorganizowanym przez Szpital i Konwent Bonifratrów w Piaskach.

 79. Spotkanie Opłatkowe personelu, a także kobiet i dzieci przebywających w Ośrodku.

 80. Wyjazdy rodzin na Święta do krewnych.

Ośrodek nie zatrudnia żadnego woźnego ani sprzątaczki przez cały rok w Ośrodku personel a także kobiety w nim mieszkające robią porządki

Dziękujemy wszystkim którzy w mijającym roku pomogli nam w naszej działalności ,to dzięki ludzkiej dobroci i ofiarności nasz ośrodek może pomagać wielu osobom. Przypominamy , że dzięki wsparciu wielu instytucji i osób prywatnych wszelka pomoc udzielana przez nas potrzebującym jest bezpłatna.

 

Dziękujemy za wpłaty z tytułu 1% podatku od dochodu przypominamy, że cała kwota uzyskana z wpłat przeznaczona zostaje na nasze działania statutowe.

Nasz KRS 0000249541