Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

 

Specjaliści współpracowali ze wszystkimi instytucjami, które zajmują się pomaganiem rodzinom : między innymi: Sądem, PCPR , Służbą Kuratorską, Szkołami, Przedszkolami, Policją, Służbą Zdrowia itd.

 

Dane na dzień 31 grudnia 2019 roku:

  • 21 osób mieszkało w hostelu ( 10 kobiet + 11 dzieci), opuściło ośrodek 20 osób ( 9 kobiet + 11 dzieci),
  • 20 osób mieszkających w hostelu usamodzielniło się( 9 kobiet i 11 dzieci),
  • 114 osób skorzystało z pomocy psychologa (stacjonarnie - 64 porady, ambulatoryjnie - 50 osób)
  • 87 osób skorzystało z pomocy prawnika (stacjonarnie – 40 porad, ambulatoryjnie – 47 osób )
  • 411 osób skorzystało z pomocy rzeczowej
  • 201 osób skorzystało z porad w pomocy ambulatoryjnej – specjalista do pracy z osobami po przemocy domowej, pracownik socjalny/terapeuta
  • 115 osób skorzystało z porad telefonicznych

 

Szczegółowy opis wszystkich działań podjętych przez Ośrodek przez cały 2019 rok:

1. W miesiącu styczniu Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

2.Dowiezienie jednej z mieszkanek na posterunek Policji do Krobi.

3.Dowiezienie innej mieszkanki do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.

4. Kolejne dowiezienie kobiety  do okulisty w Gostyniu.

5. Kierownik Ośrodka jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu, Pogorzeli i Poniecu  w związku tym przez cały 2019 rok uczestniczył w spotkaniach tych zespołów, a także w spotkaniach grup roboczych. 

6. Kierownik uczestniczył w uroczystej kolacji w Domu Dziecka w Bodzewie.

7.14 stycznia 2019 roku pracownicy i kierownik ośrodka zostali przeszkoleni odnośnie zasad BHP.

8. Dowiezienie jednej z kobiet na Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Gostynia.       

9.Dowiezienie kobiety do szkoły w Pępowie- formalności ziązane z przeniesieniem syna ze szkoły w Piaskach do szkoły w Pępowie. 

10. Pani redaktor gazety „Życie Gostynia” odwiedziła ośrodek , po rozmowie z kierownikiem i pracownikami ukazał się w gazecie artykuł  podsumowujący działalność ośrodka w 2018 roku.

11. Dowiezienie jednej z mieszkanek do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.

12.Dowiezienie mieszkanki na wizytę kontrolną do kardiologa do Gostynia.

13.Kolejne dowiezienie kobiety do miejsca wcześniejszego zamieszkania w celu zabrania dokumentacji medycznej.

14. Kierownik ośrodka uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej zorganizowanej przez MGOPS w Krobi. Spotkanie dotyczyło sytuacji mieszkanki ośrodka.

15. Dowiezienie jednej z mieszkanek na Komendę Powiatową Policji w Gostyniu w celu złożenie zeznań.

16. Dowiezienie jednej z kobiet do poradni ginekologicznej w Gostyniu.

17. W kwietniu w szpitalu Bonifratrów odbyło się Spotkanie Wielkanocne.

18. W ośrodku zostały pomalowane dwa pomieszczenia biurowe, a także zostały w tych pomieszczeniach położone panele podłogowe.

19.Dwie pary drzwi wejściowych do orodka w celu konserwacji i estetycznego wyglądu zostały pomalowane.

20. Kolejne  dowiezienie kobiety do MGOPS w Krobi w celu wywiadu.

21.Kierownik i pracownik ośrodka odebrali rzeczy od rodziny z Leszna.

22. 21 lutego kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w konferencji w Poznaniu pt. „Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego”.

23. 27.02.2019 rok MGOPS w Krobi zorganizował spotkanie odnośnie sytuacji jednej z naszej mieszkanek.

24. Kolejne dowiezienie kobiety na zeznania do Komendy Policji w Gostyniu.

25. Kierownik i pracownik ośrodka zostali zaproszeni przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie na spotkanie podsumowujące działalność  tegoż ośrodka w 2018 roku.

26. Pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych przez Przeora Konwentu Bonifratrów w Marysinie z okazji „Dnia Chorego”

27. Gmina Krobia przyznała  Ośrodkowi dotację w kwocie 4.000 zł na zadanie „ Zapewnienie Schronienia ofiarom Przemocy w Rodzinie, w tym udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia”.

28.Gmina Gostyń przyznała  Ośrodkowi dotację w kwocie 14.000 zł na zadanie „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z Gminy Gostyń.

29.Gmina Poniec przyznała  Ośrodkowi dotację w kwocie 2.000 zł na zadanie „ Zapewnienie Opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm.

30. Kilkakrotne dowozenie jednej z kobiet do lekarzy specjalistów. (neurologa, ginekologa, psychitry, laryngologa).

31. Kierownik ośrodka  kolejny raz dowiózł kobietę do KPP w Gostyniu w celu złożenia zeznań.

32.25 marca odbyła się w Starostwie Powiatowym w Sali sesyjnej konferencja pt. „Depresja – jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych”.

33.  Ośrodek odwiedził pracownik PISOP z Leszna,   spotkanie dotyczyło odnośnie możliwości pisania ofert o granty.

34. Dowiezienie jednej z kobiet do Pępowa na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

35. Dowiezienie jednej z mieszkanek na spotkanie z córkami do Domu Dziecka w Bodzewie.

36. Dowiezienie innej kobiety do notariusza do Gostynia.

37.  Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.

38.  Kierownik Ośrodka została zaproszona na Wystawę Wielkanocną zorganizowaną w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

39. Osrodek odwiedziła delegacja Belgów.

40. Kierownik i pracownicy ośrodka zostali zaproszeni przez Przeora Konwentu Bonifratrów  na mszę św. odpustową.

41. Były pracownik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie kolejny raz zrobił zbiórkę rzeczy i mebli i przekazał ośrodkowi.

42. Dowiezienie kobiety do MGOPS w Gostyniu w celu wywiadu.

43. Dowożenie kobiety do protetyka w Gostyniu w celu zrobienia sztucznej szczęki.

44. Spotkanie z prezesem „Fundacji Przybył z pomocą „Pan Rafał Przybył prezes zaproponował że chce biec z Częstochowy do Piasków na rzecz  naszego ośrodka. Środki finansowe zebrane podczas tej akcji zostaną przeznaczone na zakup sprzętu na nowy plac zabaw przy ośrodku.

45. Kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym odnośnie biegu Pana Przybyła .

46.  Dowiezienie jednej z mieszkanek do Gostynia do banku w celu załozenia konta.

47. Kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w cyklicznej superwizji zorganizowanej w Lesznie. (4 spotkania – 5 godzinne co dwa tygodnie).

48. 17 maja pracownik był na konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodinie w Gostyniu pt. „Razem przeciw przemocy”.

49. Dowiezienie jednej z mieszkanek na leczenie odwykowe do szpitala neuropsychiatrycznego w Kościanie.

50. Pierwszego czerwca rozpoczął się bieg Pana Rafała Przybyła „ Misja Boikowskie Dzieci”.  Zebrane pieniążki zostaną przeznaczone na nowy plac zabaw przy Bonifraterskim Ośrodku. Bieg rozpoczął się o godzinie 9 rano – start Częstochowa – meta Piaski. Kierownik Ośrodka był pilotem  tego biegu, który trwał około 29 godzin.

51. Drugiego czerwca okolo 14.15 Pan Przybył wbiegł na metę przy szkole podstawowej w Piaskch, gdzie też swoją metę miała Wielkopolska Ofensywa Rowerowa.

52. Na mecie biegu ośrodek miał przygotowane stoisko dla dzieci. Kolorowanie i rysowanie obrazków związanych z bieganiem i jazdą na rowerze. Dla dzieci zostaly przygotowane słodycze i jabłka.

53. Dowiezienie jednej z mieszkanek ośrodka do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie.

54. Odebranie kobiety ze szpitala odwykowego w Koscianie i dowiezienie do laryngologa w Gostyniu na konsultację. ( podejrzenie zmian nowotworowych).

55. Po wnikliwym badaniu laryngologicznym, wykluczenie nowotworu przez lekarza laryngologa. Kobieta została odwieziona  do szpitala odwykowego w Kościanie w celu kontynuacji terapii.

56.19 czerwca dziecko z ośrodka zakończyło rok szkolny w Szkole Podstawowej w Piaskach i otrzymało promocję do następnej klasy.

57. 25 czerwca kierownik i pracownik ośrodka zakończyli pierwszy etap superwizji w Lesznie.

58. Nowy kierownik MGOPS  w Gostyniu odwiedził ośrodek.

59. Kierownik ośrodka został zaproszony przez Przora Konwentu Bonifratrów na mszę św. odpustową.

60.Mieszkanka ośrodka zakończyła terapię odwykową w Kościanie. Pracownicy odebrali kobietę i przywieźli do ośrodka.     

61.Kierownik, pracownicy i mieszkańcy ośrodka porządkowali teren wokół budynku.

62. Dowiezienie jednej z mieszkanek do badania kontrolnego do ginekologa.

63. Dowiezienie innej mieszkanki do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.

64. Dowiezienie kobiety na badanie (tomograf komputerowy).

65. Dowiezienie mieszkanki do dentysty w Gostyniu.

66. Kolejne dowiezienie kobiety na badanie (mammografia – guzek na piersi).

67. 15 sierpnia na Dożynkach Powiatowych na Św. Górze, Fundacja” pana Przybyła miała stoisko „ Wybierz sobie niespodziankę”. Kierownik, pracownik i mieszkanka  ośrodka pomagali w obsłudze tego stanowiska. Zebrane pieniążki zostały przeznaczone na postawienie nowego placu zabaw przy ośrodku.

68. Dowiezienie innej mieszkanki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu omówienia aktualnej sytuacji socjalnej kobiety.

69. Dowiezienie kobiety w ciąży na badanie kontrolne do ginekologa, laboratorium – badanie krwi.

70. Załatwianie spraw socjalnych dla ciężarnej mieszkanki ośrodka.

71. Wójt Gminy Piaski dołożył wszelkich starań w kwestii przygotowania terenu terenu pod nowy plac zabaw przy ośrodku. ( wyrównanie podłoża, dowiezienie ziemi, przestawienie gazonów itd).

72 . Dowiezienie jednej z mieszkanek do PCPR w Gostyniu na spotkanie z wcześniej odebranymi dziećmi.   

73. Pomoc w transporcie kobiety ze szpitala do domu.

74. Dowiezienie jednej z byłych mieszkanek rzeczy i sprzętu AGD do obecnego miejsca zamieszkania.

75. Dowiezienie mieszkanki do Krobi na warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie.

76. Do biura została zakupiona nowa drukarka.         

77. Wolontariusze, kobiety, dzieci i pracownicy ośrodka pod nadzorem Pani projektantki malowały na płocie przy powstającym placu zabaw mural .

78. Na początku października został zamontowany sprzęt dla dzieci na nowym placu zabaw, postawiono także płotek wcześniej pomalowany przez pracowników ośrodka i dwie ławeczki, kosz na śmieci i regulamin placu.

79. Kierownik i pracowni ośrodka uczestniczyli w szkoleniu odnośnie nowych wzorów ofert i sprawozdań, zorganizowanym przez Urząd Gminy Gostyń.           

80. W ośrodku wykonano drobne naprawy- wymiana zlewu w kuchni, umywalki w jednym pokoju, umywalki w biurze, została także wymieniona kabina prysznicowa w łazience.                                                                                                                                                          

81.18 października 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw przy ośrodku, ufundowanego przez Fundację „ Przybył z Pomocą”.       

82.Ośrodek odwiedziła Komisja ze Starostwa Powiatowego z Gostynia w celu poznania funkcjonowania ośrodka.                                     

83. W ośrodku został naprawiony dach przy kominach i założony daszek na kominie, ponieważ zamakało poddasze.                               

84. W miesiącu listopadzie w służbowym samochodzie zostały zakupione i wymienione opony z letnich na zimowe.                                

85. 15 listopada odwiedzili ośrodek uczniowie  pierwszej klasy  technikum z Gostynia. Uczniowie złożyli komputer i podarowali mieszkańcom ośrodka.                           

86. 9 listopada Urząd Miejski w Gostyniu zaprosił kierownika ośrodka na obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, Osób Niepełnosprawnych i Starszych.                                                                                                                                                                                                

87. W dniu 21 listopada 2019 roku kierownik i pracownicy Ośrodka wzięli udział w obchodach „Dnia Pracownika Socjalnego” w kinie w Krobi.

88. 4 grudnia odbyła się Gala Edmunda Bojanowskiego, do konkursu został zgłoszony pan Rafał Przybył dzięki któremu mamy przed ośrodkiem nowy plac zabaw.   

89. 9 grudnia kierownik i pracownik ośrodka uczestniczyli w konferencji w Poznaniu „ Interwent skuteczny wobec przemocy.    

90.13 grudnia  kierownik i pracownik ośrodka zostali zaproszeni na Wieczerzę   Wigilijną do Pępowa przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie.       

91. 17 grudnia kierownik i pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Szpitalu Bonifratrów zorganizowanym przez Konwent Bonifratrów.

92..Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami Ośrodka

93.Ośrodek przez cały 2019 rok organizował zbiórki mebli, sprzętu RTV i AGD dla rodzin wyprowadzających się z Ośrodka, a także dla rodzin spoza ośrodka.

94. Stała współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

95. Stała opieka medyczna nad mieszkańcami Ośrodka

                - lekarzy rodzinnych

                 - pediatry

                 - psychiatry
                 - dermatologa

                 - ortopedy

                 - alergologa                                                                                                                                                                                              
                 - ginekologa