Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Cele i założenia

Pomysł utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Gostyńskim pojawił się wśród osób spotykających się na co dzień z ludzkimi problemami.
W swojej pracy pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy często spotykają się z przypadkami ludzi, którym niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego miejsca.
W związku z naglącą potrzebą utworzenia takiego miejsca Zarząd Powiatu Gostyńskiego zwrócił się z propozycją do Prowincjała Zakonu Szpitalnego w Polsce — Ojca Ambrożego Marię Pietrzkiewicza aby Zakon podjął się utworzenia i prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej który to Ośrodek miałby takie miejsce zapewniać.

11 lutego 2000 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Prowincjałem Zakonu w której strony wyraziły wspólną wolę powołania do istnienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Odpowiedzialnym za dalsze losy projektu został brat Fryderyk S. Frost.
1 stycznia 2001 Prowincjał Zakonu Szpitalnego specjalnym dekretem powołał do istnienia
BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
p.w. MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY.

Ośrodek nasz jest dopiero co rozpoczynającym działalność dziełem. Jednak zaangażowanie w tę sprawę wielu dobrych ludzi pozwala sądzić że z czasem powstanie prężnie działające dzieło służące wszystkim potrzebującym pomocy.

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacjach problemowych, często zagrażających życiu i zdrowiu, np. ofiary przemocy domowej, osoby, które doznały urazu psychicznego i nie są w stanie przezwyciężyć jego następstw, osoby nagle osamotnione lub tymczasowo pozbawione opieki.
W tego rodzaju placówce osoby te otrzymałyby schronienie oraz pomoc psychologiczną, prawną i lekarską.
W Ośrodku podopieczni przebywaliby krótki okres czasu (do trzech miesięcy).

Cele:

 • Zapewnienie schronienia maltretowanym kobietom i dzieciom, osobom osamotnionym, tymczasowo pozbawionym opieki.
 • Zapewnienie im bezpłatnej pomocy medycznej (np. sprawa obdukcji), psychologicznej, prawnej.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu lepsze zrozumienie istoty zjawiska przemocy domowej.
 • Wspieranie wszystkich pomagających ofiarom przemocy w rodzinie.
 • Stworzenie oparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Współpraca z rodzinami (osobami) z problemem alkoholowym, wśród których szczególnie często spotykamy się z problemem przemocy domowej.
 • Motywowanie do uczestnictwa w grupach AA.
 • Pomoc pracownikom socjalnym z gmin w ustaleniu diagnozy sytuacji rodziny i podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania problemów rodziny.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi — pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami w nauce, z uzależnieniami.
 • Prowadzenie mediacji rodzinnych w sytuacji braku możliwości porozumienia się członków rodziny — tworzenie grup samopomocy.
 • Kierowanie spraw do sądu o wydanie zarządzeń w sprawach małoletnich dzieci w przypadku stwierdzonych zaniedbań i braku możliwości zmiany postawy rodziców.
 • Szkolenie pracowników socjalnych, w problematyce przeciwdziałania przemocy.
 • Doprowadzenie do usamodzielnienia ofiar przemocy.
 • Nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

BOIK swoim zasięgiem obejmuje powiat gostyński (7 gmin). Jednak w wyjątkowych sytuacjach przyjmowane będą osoby z terenu innych powiatów, ale wówczas koszty pobytu ponoszone będą przez gminę kierującą daną osobę.

Ośrodek współpracuje m.in. z:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu,
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego w Gostyniu,
 • Poradnią Uzależnień w Gostyniu,
 • Komendą Powiatową Policji w Gostyniu,
 • Sądem Rejonowym w Gostyniu.