Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szczegółowy opis wszystkich działań podjętych przez Ośrodek przez cały 2020 rok

Szczegółowy opis wszystkich działań podjętych przez Ośrodek przez cały 2020 rok :

1,W miesiącu styczniu Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

2.Z wizytą do ośrodka przyjechał prezes Ergo Hestii, który w ubiegłym roku wsparł finansowo ośrodek.

3.Dowiezienie mieszkanki ośrodka do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.

4. Kolejne dowiezienie kobiety do optyka w Gostyniu.

5. Kierownik Ośrodka jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych w

Gostyniu, Pogorzeli, Piaskach i Poniecu, w związku tym przez cały 2020 rok uczestniczył w spotkaniach tych zespołów, a także w spotkaniach grup roboczych.
6.Dziennikarka gazety lokalnej odwiedziła ośrodek , po jej wizycie ukazał się artykuł dotyczący funkcjonowania ośrodka w 2019 roku.

7.W miesiącu styczniu została przyjęta do ośrodka 87 letnia pani ze względu na przemoc ze strony syna.

8.W miesiącu lutym kierownik ośrodka uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej dotyczącej jednej z mieszkanek ośrodka.

9.W miesiącu lutym do ośrodka została przyjęta cała 4 osobowa rodzina ( niepełnosprawny ojciec rodziny na wózku inwalidzkim), ze względu na bardzo trudne warunki mieszkaniowe.

10.Dowiezienie mieszkanki ośrodka do miejsca gdzie rodzina wcześniej mieszkała w celu zabrania niezbędnych i potrzebnych rzeczy.

11.Dowiezienie kobiety do MGOPS w Krobi w celu przeprowadzenia wywiadu, rodzina ma otrzymać mieszkanie socjalne.

12.W miesiącu lutym dowiezienie innej kobiety mieszkanki ośrodka do okulisty w Gostyniu. 13.Przewiezienie i wyprowadzka rodziny do mieszkania socjalnego. 14.Kierownik uczestniczył w uroczystej kolacji w Domu Dziecka w Bodzewie.
15. .Kierownik i pracownik ośrodka odebrali rzeczy, które jedna z rodzin z Gostynia przekazała dla mieszkańców ośrodka.
16. W miesiącu marcu wybuchła epidemia koronawirusa, w Starostwie w Gostyniu odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego w którym uczestniczył kierownik ośrodka. 17. Kierownik i pracownicy ośrodka opracowali procedury funkcjonowania ośrodka w czasie epidemii koronawirusa. 18. Pracownicy ośrodka zamawiali recepty i wykupowali leki w aptece dla 87 letniej mieszkanki ośrodka. 19.Kolejne dowiezienie kobiety do miejsca wcześniejszego zamieszkania w celu zabrania dokumentacji medycznej i osobistych rzeczy kobiety. 20. Kierownik dowiózł 87 letnią mieszkankę do Gostynia na pobranie próbek w celu badania i wykluczenia zakażenia koronawirusem. 21. 14 maja kierownik i pracownik ośrodka, odwieźli 87 letnią mieszkankę do Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach. 22. Gmina Krobia przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 4.000 zł na zadanie „ Zapewnienie Schronienia ofiarom Przemocy w Rodzinie, w tym udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia”.

23.Gmina Gostyń przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 14.000 zł na zadanie „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z Gminy Gostyń.

24.Gmina Poniec przyznała Ośrodkowi dotację w kwocie 2.000 zł na zadanie „ Zapewnienie Opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm.
25.Dowiezienie jednej z mieszkanek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie w celu przeprowadzenia wywiadu.
26. Kierownik ośrodka spotkał się z prezesem Fundacji Altum działającej w Gostyniu na rzecz osób po przemocy.
27.Dowiezienie matki z dzieckiem na szczepienie okresowe do przychodni w Pępowie.
28. W ośrodku odbyło się spotkanie z kuratoerem społecznym w celu omówienia sytuacji życiowej jednej z mieszkanek.
29. Dowiezienie jednej z mieszkanek na zeznania do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
30. Dowożenie innej z mieszkanek na dozór policyjny do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
31. Dowiezienie jednej z mieszkanek do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.
32. Spotkanie kierownika ośrodka z Wice – Starostą w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenia ośrodka w kolejnych latach.
33. W ośrodku pomalowano jeden z pokoi i zostały polożone panele podłogowe.
34.Jena z mieszkanek wynajęła mieszkanie i wyprowadziła się wraz z dzieckiem z ośrodka.
35.Z incjatywy Starostwa Powiatowego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w związku z kolejnym przypadkami zakażenia koronawirusem podjęto decyzję, że do ośrodka będą przyjmowane osoby z wcześniej wykonanym negatywnym wynikiem testu koronawirusa. 36.Kierownik i pracowni ośdodka uczestniczyli w szkoleniu pt. „ Przemoc w rodzinie a różne uzależnienia współczesnego świata” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie.
37. Dowożenie jednej z mieszkanek do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.
38. Dowożenie mieszkanki ośrodka do lekarza rodzinnego.
39. Dowożenie mieszkanki ośrodka do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na widzenia z córką.
40. Stała współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

41. Stała opieka medyczna nad mieszkańcami Ośrodka

- lekarzy rodzinnych

- pediatry

- psychiatry
- ginekologa

Liczba osób mieszkających w hostelu przez cały 2020 rok -23 osoby ( 12 kobiet + 10 dzieci, + 1 mężczyzna na wózku imwalidzkim ) / (rejestr mieszkańców)

Konsultacje psychologa (stacjonarnie- 52 porady, / ambulatoryjnie- 19 osób / karta pomocy (ogółem 71)

Porady prawnika (stacjonarnie- 28 porad /ambulatoryjnie – 25 osób/ karta pomocy, ( ogółem 53)

Konsultacje terapeuty/pracownika socjalnego– stacjonarnie – 65 porad, ambulatoryjnie - 30 osób / karta pomocy, (ogółem 95).

Pomoc rzeczowa – 230 osób / rejestr osób

Pomoc telefoniczna – 206 osób / karta pomocy (porady prawne, psychologiczne, socjalne, terapeutyczne, pedagogiczne, specjalistów do pracy z osobami po przemocy)

Pomoc ambulatoryjna – 96 osób/ karta pomocy- specjaliści do pracy z osobami po przemocy, pedagoga

Usamodzielniły się - 22 osoby ( 11 kobiet , 1 mężczyzna + 10 dzieci) / rejestr osób, 1 osoba umieszczona w Domu Pomocy Społecznej

Rezultaty działań specjalistów zostały zmierzone przy pomocy karty pomocy i rejestru mieszkańców.